Svítá

(Viz též ostatní zpěvníky)

Zkratka: SV
Zkrácený název: Svítá
Plný název: Svítá
Rok vydání: 19992
Poznámka: Zpěvník (nejen) pro mládež

O zpěvníku

Ke zpěvníku (dosud) není žádný doprovodný text. Registrovaní uživatelé do něj mohou přispět zde.

Písně ve zpěvníku

(Kurzívou jsou značeny začátky písní, které se liší od jejich názvu, nebo název, či začátek písně v originále.)

A pak jsi šel  ...... Svítá 1
Adoramus te Domine  ...... Svítá 440
Agnus Dei  ...... Svítá 441
Agnus Dei  ...... Svítá 476
Agnus Dei (Taize)  ...... Svítá 441
Aj kamení volati bude  ...... Svítá 2
Aj, poslyšte, lidé  ...... Svítá 3
Alelu, alelu  ...... Svítá 4
Aleluja, aleluja  ...... Svítá 5
Amazing grace  ...... Svítá 109
Ambrožova ranní píseň  ...... Svítá 356
Amen  ...... Svítá 9
Amen  ...... Svítá 479
Amen (liturgické zpěvy)  ...... Svítá 479
Amen (spirituál)  ...... Svítá 9
Apoštolská (Pohled',jak můj život)  ...... Svítá 256
Apoštolská (Prosíme tě)  ...... Svítá 274
Ať jen svítí  ...... Svítá 7
Ať jen svítí  ...... Svítá 7
Ať zvon zní  ...... Svítá 8
Ave Maria  ...... Svítá 6
Ave Maria  ...... Svítá 6
Až přijdeš Pane znova  ...... Svítá 10
Až se dnes večer zešeří  ...... Svítá 11
Až svatí půjdou  ...... Svítá 12
Až usnu navždy  ...... Svítá 13
Báby  ...... Svítá 47
Babylon  ...... Svítá 328
Báječnej bál  ...... Svítá 14
Balada velkopáteční  ...... Svítá 297
Bdí při nás  ...... Svítá 126
Benedictus  ...... Svítá 442
Beránku Boží  ...... Svítá 476
Betlémské hvězdy zář  ...... Svítá 15
Bez skutků je víra mrtvá  ...... Svítá 202
Blahoslavení čistého srdce  ...... Svítá 410
Bleibet hier  ...... Svítá 443
Bless the Lord  ...... Svítá 444
Blues  ...... Svítá 26
Blues čekajícího vlaku  ...... Svítá 329
Blues nevěřícího Tomáše  ...... Svítá 292
Blues unavenejch lidí  ...... Svítá 16
Boj na zemi  ...... Svítá 24
Bojujte, bojujte dál  ...... Svítá 17
Bratry, sestry potkávám  ...... Svítá 105
Bratři, pokoj vám  ...... Svítá 411
Bud' prosím tě, Hospodine  ...... Svítá 19
Bud' tobě sláva  ...... Svítá 20
Buď Bohu všechna chvála, čest  ...... Svítá 18
Buď stráží ústům mým  ...... Svítá 19
Buď vůle tvá  ...... Svítá 21
Bůh je naše radost  ...... Svítá 22
Bůh je záštita má  ...... Svítá 23
Bůh se sklonil k nám  ...... Svítá 49
Byl boj na zemi  ...... Svítá 24
Byl jsi tam  ...... Svítá 25
Byl jsi tam?  ...... Svítá 25
Byl tu s náma  ...... Svítá 26
Bylo to v roce  ...... Svítá 27
Cantate Domino  ...... Svítá 445
Celé věky čekaly  ...... Svítá 28
Celou noc hloubám  ...... Svítá 29
Co já zkusím  ...... Svítá 30
Co má se dít  ...... Svítá 31
Co máme, je od Pána  ...... Svítá 32
Co udělají moudří muži  ...... Svítá 33
Come and Go With Me to That Land  ...... Svítá 379
Credo  ...... Svítá 446
Credo (Taizé)  ...... Svítá 446
Credo (Věřím v Boha Otce)  ...... Svítá 474
Čas zaslíbený  ...... Svítá 137
Často jsem toužil  ...... Svítá 34
Čeho třeba  ...... Svítá 412
Čeká mne den  ...... Svítá 480
Čekám na to stále  ...... Svítá 35
Čest dej  ...... Svítá 37
Da Gospel Train's A-comin'  ...... Svítá 355
Dál, dál tou vodou  ...... Svítá 36
Dál, jen dál  ...... Svítá 38
Dál, přece nejdete sami  ...... Svítá 39
Daniel  ...... Svítá 266
Daniel kámen zří  ...... Svítá 40
Daniel Saw the Stone  ...... Svítá 40
Danielis prophetia  ...... Svítá 354
Dávej radost v srdce mé  ...... Svítá 41
David  ...... Svítá 293
Davidova píseň  ...... Svítá 195
Dávno Bůh, náš Pan  ...... Svítá 42
De profundis  ...... Svítá 327
Deep River  ...... Svítá 72
Dej mi, Pane víru  ...... Svítá 44
Dej mi zase nový den  ...... Svítá 43
Děkovná  ...... Svítá 290
Dere's a Star  ...... Svítá 15
Dezertér  ...... Svítá 251
Didn't My Lord Deliver Daniel  ...... Svítá 266
Díky za toto krásné ráno  ...... Svítá 45
Díky za večer  ...... Svítá 46
Dítě hned jak opustí matky klín  ...... Svítá 47
Dítě, o němž zpíváme  ...... Svítá 48
Dítě v chlévě leží  ...... Svítá 49
Divné to věci dnes  ...... Svítá 50
Dnes chvalte Pána  ...... Svítá 413
Dnes jdu k tobě, Pane můj  ...... Svítá 51
Dnes tebe volá Pan  ...... Svítá 52
Dnes v noci má duše už dohasíná  ...... Svítá 53
Dneska divnej sen mám  ...... Svítá 54
Do Bersabé  ...... Svítá 55
Domine non sum dignus  ...... Svítá 477
Dona nobis pacem  ...... Svítá 414
Dopřej mi chut' k jídlu  ...... Svítá 56
Down By the River side  ...... Svítá 50
Duha  ...... Svítá 311
Duchu svatý, přijď  ...... Svítá 469
Dům na písku  ...... Svítá 57
Duše má velebí  ...... Svítá 478
Důvěra  ...... Svítá 196
El Senyor  ...... Svítá 447
Eliáš  ...... Svítá 55
Elohím lánú  ...... Svítá 58
Every Time I Feel the Spirit  ...... Svítá 244
Faraón  ...... Svítá 60
Farářovo blues  ...... Svítá 208
Fíkový strom  ...... Svítá 160
Free At Last  ...... Svítá 375
Gimme Dat Ol'-Time Religion  ...... Svítá 389
Gloria  ...... Svítá 449
Gloria  ...... Svítá 448
Gloria  ...... Svítá 415
Gloria (kánon)  ...... Svítá 415
Gloria (Sláva na výsostech)  ...... Svítá 473
Gloria tibi Domine  ...... Svítá 321
Gloria 1 (Taizé)  ...... Svítá 448
Gloria 2 (Taizé)  ...... Svítá 449
Glory  ...... Svítá 59
Go Down, Moses  ...... Svítá 380
Go Tell It On the Mountain  ...... Svítá 115
Gospel Train  ...... Svítá 355
Gwineter Ride Up In the Chariot  ...... Svítá 400
Ha šalom  ...... Svítá 416
Halelu  ...... Svítá 417
Haleluja  ...... Svítá 471
Haleluja, ano haleluja  ...... Svítá 60
Haleluja, haleluja, hledejte především  ...... Svítá 61
Haleluja, haleluja, chval duše má  ...... Svítá 62
Haleluja, haleluja, on je Pán  ...... Svítá 63
Haleluja, haleluja, za naše spasení  ...... Svítá 64
Haleluja, chvalte Pána  ...... Svítá 65
Haleluja (liturgické zpěvy)  ...... Svítá 471
Haleluja, ty jsi Spasitel  ...... Svítá 66
Haleluja zpívej  ...... Svítá 90
Herodes  ...... Svítá 67
Hlas z Ráma  ...... Svítá 67
Hle, jak trpěl  ...... Svítá 68
Hle, příkaz nový  ...... Svítá 69
Hledaj si strom stromy  ...... Svítá 70
Hledám to místo  ...... Svítá 71
Hledejte především  ...... Svítá 61
Hluboká řeko  ...... Svítá 72
Hold Out Yo'Light  ...... Svítá 222
Hořká byla noc  ...... Svítá 73
Hosana  ...... Svítá 74
Hosana, hosana  ...... Svítá 74
Hosanna  ...... Svítá 450
Hosanna (Taizé)  ...... Svítá 450
Hospodine, Pane náš, jak důstojné  ...... Svítá 75
Hospodine, Pane náš, jak vznešené  ...... Svítá 76
Hospodine, Pane náš, své jméno  ...... Svítá 77
Hospodine, pomoz  ...... Svítá 78
Hříchy tvý  ...... Svítá 79
Hřmí Jordán, hřmí  ...... Svítá 80
Hvězda  ...... Svítá 339
Hvězdičko, sviť  ...... Svítá 81
Chléb, víno, slunce  ...... Svítá 82
Chleba a víno  ...... Svítá 482
Chtěl bych být majákem  ...... Svítá 83
Chtěl bych chválit, děkovat  ...... Svítá 84
Chuť snů  ...... Svítá 85
Chval Pána svého  ...... Svítá 418
Chvála  ...... Svítá 86
Chvála má  ...... Svítá 419
Chvála ti patří  ...... Svítá 86
Chvalme Pána  ...... Svítá 87
Chvalozpěv  ...... Svítá 215
Chvalte Hospodina  ...... Svítá 88
Chvalte jméno Pána  ...... Svítá 420
Chvalte Pána  ...... Svítá 421
Chvalte Pána  ...... Svítá 89
Chvalte Pána (kánon)  ...... Svítá 421
Chválu, dík  ...... Svítá 90
I Got a Robe  ...... Svítá 230
I když jsem denně ve srabu  ...... Svítá 91
I šli všichni  ...... Svítá 92
I Want To Be Ready  ...... Svítá 35
In dulci jubilo  ...... Svítá 93
It's Me, It's Me, 0 Lord  ...... Svítá 333
It's too late  ...... Svítá 94
Já běžím, Kriste  ...... Svítá 95
Já hledám stále dům svůj  ...... Svítá 96
Já jdu tam do Boží země  ...... Svítá 97
Já k vám přicházím  ...... Svítá 98
Já mám kocábku  ...... Svítá 100
Já od desíti k pěti všechno vidím jít  ...... Svítá 99
Já přeji si  ...... Svítá 101
Já přivítat chci Pána  ...... Svítá 102
Já sem ňákej stonavej  ...... Svítá 103
Já 'sem ňákej stonavej  ...... Svítá 103
Já v srdci radost mám  ...... Svítá 104
Já vyšel z města  ...... Svítá 105
Jak dítě cítím se opuštěný  ...... Svítá 106
Jak dobré a utěšené  ...... Svítá 422
Jak dobré slavit Pána  ...... Svítá 423
Jak proudem  ...... Svítá 107
Jak stromy volily krále  ...... Svítá 70
Jak úžasná  ...... Svítá 108
Jak vzácnou přízeň  ...... Svítá 109
Jak zdlouhavě se vlekly dny  ...... Svítá 110
Jako po dešti  ...... Svítá 111
Jako skála v širém moři  ...... Svítá 112
Jako slunce je Boží láska  ...... Svítá 113
Jako zrnko hořčičné  ...... Svítá 199
Jděte dál  ...... Svítá 114
Jdou, stále jdou se zprávou  ...... Svítá 115
Je bída tohle bytí  ...... Svítá 116
Je lepší na skále život svůj mít  ...... Svítá 118
Je pozdě  ...... Svítá 94
Je stale přítomná tvoje sláva  ...... Svítá 117
Jedno jsme v Duchu svatém  ...... Svítá 119
Jednou budem dál  ...... Svítá 120
Jednou, jednou  ...... Svítá 486
Jen běžel dál  ...... Svítá 121
Jen Bohu věř  ...... Svítá 122
Jen mluvte každý pravdu  ...... Svítá 123
Jen ten, kdo doufá  ...... Svítá 124
Jen ty, Pane můj  ...... Svítá 125
Jericho  ...... Svítá 131
Ještě slepí, plačící  ...... Svítá 126
Ježíš je Pan  ...... Svítá 127
Ježíš je pánů Pán  ...... Svítá 326
Ježíš Kristus je tentýž  ...... Svítá 424
Ježíši, já jsem slíbil  ...... Svítá 128
Již svítá  ...... Svítá 129
Již za horami v dáli  ...... Svítá 130
Jordán  ...... Svítá 257
Joshua Fit de Battle Ob Jericho  ...... Svítá 131
Jozue ten porazil Jericho  ...... Svítá 131
Jsem všechno, co nemáš  ...... Svítá 132
Jsem zde na zemi poutníkem  ...... Svítá 133
Jsme světa občané hrdí  ...... Svítá 134
Jubilate Deo  ...... Svítá 451
Jubilate Deo  ...... Svítá 425
Jubilate Deo (kánon)  ...... Svítá 425
Jubilate Deo (Taizé)  ...... Svítá 451
K svobodě je dlouhé putování  ...... Svítá 135
Kam v soudu den  ...... Svítá 136
Kamení  ...... Svítá 2
Kázání o svatbě v Káni Galilejské  ...... Svítá 156
Kázání o zkáze Sodomy a Gomory  ...... Svítá 383
Každá věc svůj čas mívá  ...... Svítá 137
Každé ráno dostávám  ...... Svítá 487
Každej sedmej den  ...... Svítá 138
Každej z nás si denně hledá  ...... Svítá 139
Každý den  ...... Svítá 447
Každý kout má prozářit  ...... Svítá 426
Každýho rána  ...... Svítá 140
Kde je dobrota a láska  ...... Svítá 467
Kde jsi, můj přemilý  ...... Svítá 141
Kde, Pane, jsi  ...... Svítá 143
Kdekdo čeká na zázraky  ...... Svítá 142
Kdekdo to zná  ...... Svítá 144
Kdo bude v nebi žít  ...... Svítá 145
Kdo chce dál  ...... Svítá 146
Kdo mě z pout mých  ...... Svítá 147
Kdo na kolenou klečí  ...... Svítá 148
Kdo to byl světu dán  ...... Svítá 149
Kdo to tam na zeď začal psát  ...... Svítá 150
Kdo zná mě líp  ...... Svítá 152
Kdyby chtěli učit  ...... Svítá 151
Kdybych znal množství jazyků  ...... Svítá 153
Když bouře zuří zlá  ...... Svítá 154
Když hynou stáda  ...... Svítá 155
Když Ježíš šel  ...... Svítá 156
Když ti schází odvaha  ...... Svítá 157
Když trní rozdírá  ...... Svítá 158
Když ve tmě chodíme  ...... Svítá 159
Když všechno vzdát  ...... Svítá 160
Kéž bychom to uměli  ...... Svítá 161
Kolik je cest  ...... Svítá 162
Kráčel krajem poutník  ...... Svítá 163
Králů Král  ...... Svítá 236
Krásná vlast  ...... Svítá 164
Krásný je vzduch  ...... Svítá 165
Kristus je má síla  ...... Svítá 166
Kristus Pán když na smrt šel  ...... Svítá 167
Kristus žije  ...... Svítá 168
Kříž  ...... Svítá 171
Kum-ba, jah  ...... Svítá 169
Květina  ...... Svítá 170
Kyrie eleison 1  ...... Svítá 452
Kyrie eleison 2  ...... Svítá 453
Kyrie eleison 3  ...... Svítá 454
Kyrie eleison 4  ...... Svítá 455
Kyrie (Pane smiluj se)  ...... Svítá 472
La la la... květina vadne  ...... Svítá 170
La ténebre  ...... Svítá 456
Láskou svou  ...... Svítá 171
Laudate omnes gentes  ...... Svítá 457
Laudato sii  ...... Svítá 172
Léčí nás  ...... Svítá 173
Let Us Break Bread Together  ...... Svítá 305
Letní chvalozpěv  ...... Svítá 82
Lidé zlatí  ...... Svítá 174
Little David Play On Your Harp  ...... Svítá 293
Loď, které církev říkáme  ...... Svítá 175
Lord, I Want To Be a Christian  ...... Svítá 247
Lot v Sodomě  ...... Svítá 33
Lžeme  ...... Svítá 159
Má duše Boha velebí  ...... Svítá 176
Má láska jen  ...... Svítá 177
Má modlitba  ...... Svítá 178
Magnificat  ...... Svítá 458
Magnificat anima mea (Duše má velebí Pána)  ...... Svítá 478
Magnificat (Taizé)  ...... Svítá 458
Majim, majim  ...... Svítá 351
Málo mám  ...... Svítá 179
Maran atha  ...... Svítá 180
Marie má dítě  ...... Svítá 181
Mary Had a Baby  ...... Svítá 181
Mexický otčenáš  ...... Svítá 238
Mezi hvězdami  ...... Svítá 182
Mezizpěv  ...... Svítá 486
Mezizpěv  ...... Svítá 481
Michael Row the Boat Ashore  ...... Svítá 183
Michale, člun k břehu veď  ...... Svítá 183
Milosrdný samaritán  ...... Svítá 405
Miluj a pochopíš  ...... Svítá 34
Mír na zemi daruj nám  ...... Svítá 184
Misericordias Domini  ...... Svítá 459
Mluv, Pane můj  ...... Svítá 185
Moc předivná  ...... Svítá 186
Moc rád bych stavěl nové mosty  ...... Svítá 187
Modlitba  ...... Svítá 228
Modlitba  ...... Svítá 350
Modlitba krále Šalamouna  ...... Svítá 189
Modlitba Tomáše Moora  ...... Svítá 56
Mosty  ...... Svítá 187
Mou duši svírá  ...... Svítá 188
Moudrost mi, Pane  ...... Svítá 189
Můj klenote nejkrásnější  ...... Svítá 427
Můj Pán mne pozval  ...... Svítá 190
Můj Pán, ó můj Pán  ...... Svítá 191
Můj Pán ruku podá  ...... Svítá 192
Můj Pán všechny svolá  ...... Svítá 193
Můj Pane, tobě budu zpívat  ...... Svítá 428
Můj život už není prázdná loď  ...... Svítá 194
My Lord, What a Morning  ...... Svítá 193
Myslete na Kanaán  ...... Svítá 110
Na harfu krásný chlapec hrál  ...... Svítá 195
Na jednom keři růže vyroste  ...... Svítá 196
Na křídel par  ...... Svítá 197
Na pastvách zelených  ...... Svítá 198
Na slámě ustláno  ...... Svítá 199
Na všech cestách  ...... Svítá 397
Na zemi jsi v pravdě stál  ...... Svítá 200
Nada te turbe  ...... Svítá 460
Nám pomoz, Pane milý  ...... Svítá 201
Nám radostí jsi, Pane  ...... Svítá 481
Nám se úsměv lehko tváří  ...... Svítá 202
Náměšť  ...... Svítá 165
Náš Pán  ...... Svítá 149
Navrať se k Otci  ...... Svítá 203
Návštěva v pekle  ...... Svítá 407
Neboj se  ...... Svítá 154
Neboj se nic!  ...... Svítá 429
Nebojte se  ...... Svítá 461
Nebudu jíst to co zbylo od včera  ...... Svítá 204
Nedělní chvalozpěv  ...... Svítá 373
Nehleďte vzhůru  ...... Svítá 205
Nejdražší Pane můj  ...... Svítá 206
Nejen pátek nešťastný je den  ...... Svítá 207
Nejsem zrovna muzikant  ...... Svítá 208
Nejsi sám svůj  ...... Svítá 157
Nejvyšší Všemohoucí  ...... Svítá 209
Někdo hodil kámen  ...... Svítá 306
Někdo mně vede za ruku  ...... Svítá 210
Někdy mám smutek  ...... Svítá 211
Nemůžete ani chvíli  ...... Svítá 212
Není lepší na tom světě  ...... Svítá 213
Nepůjdu hledat hrob  ...... Svítá 214
Neskládejte v mocných naději  ...... Svítá 215
Nevím, Pane, co ti dát  ...... Svítá 216
Nezná tu nikdo soužení mé  ...... Svítá 217
Než vykročil Pán  ...... Svítá 218
Nobody Knows de Trouble I See  ...... Svítá 217
Noc se ránu podobá  ...... Svítá 219
Noc už temná padla v kraj  ...... Svítá 220
Noc v širý už padá kraj  ...... Svítá 221
Nocí temnou  ...... Svítá 222
Nova země, nové nebe  ...... Svítá 223
Nové přikázání  ...... Svítá 364
Novej den  ...... Svítá 124
Novou píseň  ...... Svítá 224
O Lord, Hear my Prayer  ...... Svítá 462
O pokání  ...... Svítá 276
Ó hlavo plná trýzně  ...... Svítá 225
Ó hled' jak nádherné město  ...... Svítá 226
Ó já vím, že Pán  ...... Svítá 227
Ó Pane můj  ...... Svítá 228
Ó Pane, zhasíná den  ...... Svítá 229
Ó přijď  ...... Svítá 231
Ó slyšte lidé  ...... Svítá 5
Obětování  ...... Svítá 487
Obětování  ...... Svítá 482
Obléká nás  ...... Svítá 230
Oči jsi mi dal  ...... Svítá 232
Od východu slunce  ...... Svítá 430
Odpusť  ...... Svítá 233
Oh Freedom  ...... Svítá 344
Oh I Know the Lord  ...... Svítá 227
Oh Peter Go Ringa Dem Bells  ...... Svítá 8
Oh Sinner Man  ...... Svítá 136
Oh When the Saints  ...... Svítá 12
Oheň plál  ...... Svítá 234
Oko za oko  ...... Svítá 235
Omyjte prach  ...... Svítá 485
On je králů Král  ...... Svítá 236
On je pánů Pán  ...... Svítá 237
On má mne rád  ...... Svítá 190
Ostende nobis  ...... Svítá 463
Otče náš  ...... Svítá 238
Otevřete brány  ...... Svítá 239
Ovečko ztracená  ...... Svítá 240
Ovečky  ...... Svítá 198
Pan Maňátko  ...... Svítá 263
Pán Bůh sám  ...... Svítá 241
Pán je má síla  ...... Svítá 242
Pán z mrtvých vstal  ...... Svítá 243
Pána chval  ...... Svítá 431
Pána chvalte  ...... Svítá 417
Pána vítej  ...... Svítá 244
Pane a Bože  ...... Svítá 245
Pane, dnešek je den chvály  ...... Svítá 246
Pane, chci být dobrý křesťan  ...... Svítá 247
Pane nejsem hoden  ...... Svítá 477
Pane, při nás bud´  ...... Svítá 175
Pane, slyš náš hlas  ...... Svítá 248
Pane smiluj se  ...... Svítá 472
Pane, tobě chci zpívati  ...... Svítá 249
Pane, ty mne znáš  ...... Svítá 250
Pane, zůstaň s námi  ...... Svítá 432
Pánové nahoře  ...... Svítá 251
Pánů Pan  ...... Svítá 237
Pár bílých pozdravů  ...... Svítá 252
Pár křídel  ...... Svítá 197
Pastýři stáli na stráži  ...... Svítá 253
Pastýři už zase pasou stáda  ...... Svítá 254
Pěj hosana  ...... Svítá 41
Píseň Kálefova  ...... Svítá 16
Píseň novou Pánu zpívejte  ...... Svítá 433
Píseň o setkání  ...... Svítá 211
Píseň rodiny Boží  ...... Svítá 345
Plné ruce, plná ústa díků  ...... Svítá 255
Po vánocích  ...... Svítá 254
Podobenství o Hostině  ...... Svítá 14
Podobenství o zrnu  ...... Svítá 134
Podobenství o zrnu a koukolu  ...... Svítá 287
Pohleď, jak můj život plný strastí  ...... Svítá 256
Pojďte k Jordánu  ...... Svítá 257
Pojďte, věrní  ...... Svítá 258
Pokání čiňte!  ...... Svítá 259
Pokušení svatého Antonína  ...... Svítá 207
Pomine země  ...... Svítá 260
Pomlouvají mé jméno  ...... Svítá 138
Pomoz mi, můj Pane  ...... Svítá 261
Pomoz Pane těm co smutek nosí  ...... Svítá 262
Porád někam běhá  ...... Svítá 263
Poselství ztraceným  ...... Svítá 95
Posila na cestu  ...... Svítá 135
Poslal Bůh anděla  ...... Svítá 264
Postil se tě - Pán Bůh  ...... Svítá 265
Poutník a dívka  ...... Svítá 163
Proč by zachráněn  ...... Svítá 266
Proč jen mlčíš, Pane  ...... Svítá 267
Proč jsou jen lidé zlí  ...... Svítá 268
Proč pro Krista neměli místa  ...... Svítá 269
Proč se bouří národové  ...... Svítá 270
Proč se bouří národy  ...... Svítá 271
Proč vítr zháší plamen  ...... Svítá 272
Proč zvykli jsme si snadno žít  ...... Svítá 273
Proroctví o příchodu Mesiaše  ...... Svítá 352
Prosba (Dej mi, Pane, víru)  ...... Svítá 44
Prosba (Přijď již)  ...... Svítá 278
Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu  ...... Svítá 274
Prosíme tě, Pane  ...... Svítá 275
Přání  ...... Svítá 101
Před tebou  ...... Svítá 456
Před tvou tváří, Pane  ...... Svítá 276
Přemýšlej, děkuj a služ  ...... Svítá 273
Přicházím  ...... Svítá 277
Přicházím k tobě, Pane  ...... Svítá 277
Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli  ...... Svítá 278
Přijď k nám  ...... Svítá 279
Přijď království tvé  ...... Svítá 280
Přijď, přijď, přijď  ...... Svítá 281
Přijde  ...... Svítá 99
Přijímání  ...... Svítá 488
Přijímání  ...... Svítá 483
Přímluva  ...... Svítá 21
Přímluvný zpěv  ...... Svítá 387
Připojte k loutnám zvony  ...... Svítá 282
Připravujte cestu  ...... Svítá 239
Přítel  ...... Svítá 162
Přiznání k Ježíši Kristu  ...... Svítá 98
Půjdu já  ...... Svítá 283
Radostná  ...... Svítá 300
Radujte se, bratři  ...... Svítá 284
Ranní prosba  ...... Svítá 275
Ráno je smutné  ...... Svítá 285
Rok raz dva  ...... Svítá 27
Rok za rokem  ...... Svítá 286
Roll Jordan, Roll  ...... Svítá 80
Rozbij ty chmurné hradby  ...... Svítá 302
Rozsévač sil  ...... Svítá 287
Řek' Mojžíš jednou lidu svému  ...... Svítá 288
Řekni ne ďáblu  ...... Svítá 296
Řekni, v co doufá srdce tvý  ...... Svítá 289
Říkají lidé častokrát  ...... Svítá 290
Říkají nám pohané  ...... Svítá 291
Říkám si má to vůbec cenu  ...... Svítá 292
S Davidem teď jdem píseň hrát  ...... Svítá 293
S sebou vláčím  ...... Svítá 294
Salvator mundi  ...... Svítá 464
Sám nám všechno dá  ...... Svítá 403
Samuelova prosba  ...... Svítá 185
Sanctus  ...... Svítá 295
Sanctus  ...... Svítá 434
Sanctus  ...... Svítá 465
Sanctus (kánon)  ...... Svítá 434
Sanctus (Svatý svatý)  ...... Svítá 475
Sanctus (Taizé)  ...... Svítá 465
Say no to the devil  ...... Svítá 296
Sedm radostí  ...... Svítá 342
See Four And Twenty Elders  ...... Svítá 148
Shromáždil člověk prý  ...... Svítá 297
Singin' Wid a Sword In My Hand´  ...... Svítá 399
Sisyfos  ...... Svítá 361
Skončil den  ...... Svítá 298
Sláva budiž na nebi  ...... Svítá 299
Sláva halelu  ...... Svítá 53
Sláva, haleluja  ...... Svítá 54
Sláva na výsostech Bohu  ...... Svítá 473
Sláva na výsostech Bohu (Ve stáji)  ...... Svítá 365
Sláva, vstává už z bázně Boží lid  ...... Svítá 300
Slávy den  ...... Svítá 107
Slyš nás, ó Pane  ...... Svítá 301
Smiluj se, zbav mě samoty  ...... Svítá 302
Sny dojdou dál  ...... Svítá 29
Sometimes I Feel  ...... Svítá 106
Spí, vždyť jenom spí  ...... Svítá 303
Spoj nás v jedno, Pane  ...... Svítá 304
Spolu lámejme chléb  ...... Svítá 305
Spravedlivě soudí  ...... Svítá 306
Srdce čisté  ...... Svítá 349
Srdce lidské  ...... Svítá 307
Stádo, stádo ovcí  ...... Svítá 308
Stál jsem u hrobu  ...... Svítá 309
Stál jsem u hrobu (Stál jsem v tu dobu)  ...... Svítá 309
Stále jen chceme zpívat  ...... Svítá 310
Stará archa  ...... Svítá 100
Stará archa chrání Noa před vodou  ...... Svítá 311
Stárne láska jako víno  ...... Svítá 312
Steal Away  ...... Svítá 283
Stín kříže  ...... Svítá 313
Surrcxit Christus hodie  ...... Svítá 435
Surrexit  ...... Svítá 466
Svatí blázni  ...... Svítá 291
Svatý jméno  ...... Svítá 395
Svatý svatý  ...... Svítá 475
Svatý, svatý, svatý  ...... Svítá 314
Světem běžím dál  ...... Svítá 315
Svítá novej den  ...... Svítá 316
Svobodná zem  ...... Svítá 288
Svobodu nám dá  ...... Svítá 317
Svou sílu nám dáváš  ...... Svítá 318
Svý kroky rozezpívej  ...... Svítá 319
Swing Low, Sweet Chariot  ...... Svítá 377
Syn Boží se nám narodil  ...... Svítá 320
Syn, jehož Panna povila  ...... Svítá 321
Synové Boží  ...... Svítá 381
Šemá Jisrael Adonaj  ...... Svítá 322
Šest věcí  ...... Svítá 323
Široká brána  ...... Svítá 140
Šly zrána ke hrobu  ...... Svítá 324
Šťastné stare slunce  ...... Svítá 285
Tak dej mi, Pane, sílu  ...... Svítá 325
Tam, kde nad námi  ...... Svítá 326
Temnou, divnou mlhou  ...... Svítá 327
Ten obraz zlatý  ...... Svítá 328
Ten vlak už připravenej stojí  ...... Svítá 329
The Angel Rolled the Stone Away  ...... Svítá 332
There Is a Balm  ...... Svítá 173
There's a Hand  ...... Svítá 150
Tmavým ránem  ...... Svítá 330
To anděl kámen odvalí  ...... Svítá 332
To Everything  ...... Svítá 137
To já ó Pane můj  ...... Svítá 331
To já, ó Pane můj půjdu  ...... Svítá 331
To já, ó Pane můj, stojím  ...... Svítá 333
To je ten den  ...... Svítá 334
To něco stojí  ...... Svítá 335
To tys vše učinil  ...... Svítá 336
To tys vše učinil (To tys, můj Pane)  ...... Svítá 336
To všecko vodnes' čas  ...... Svítá 337
Tobě, Pane, dík  ...... Svítá 338
Tomu, kdo pro žal hlavu věší  ...... Svítá 339
Tou cestou dál  ...... Svítá 340
Tři mládenci  ...... Svítá 341
Tu první radost Marii  ...... Svítá 342
Tuhletu píseň  ...... Svítá 343
Tvá svoboda  ...... Svítá 344
Tví jsme my  ...... Svítá 345
Tvoje, Pane Kriste, dobrota  ...... Svítá 346
Tvůrce, Duchu svatý  ...... Svítá 470
Ty i já  ...... Svítá 406
Ty musíš jít  ...... Svítá 347
Ty víš  ...... Svítá 348
Ubi caritas  ...... Svítá 467
Uhni se stranou  ...... Svítá 349
Ukřižování  ...... Svítá 158
Ústa jsou oltář  ...... Svítá 350
Ústa otvírám  ...... Svítá 488
Ušavtem majim  ...... Svítá 351
Úterý končí středou  ...... Svítá 31
Uváže oslátko  ...... Svítá 352
Úzkou bránou  ...... Svítá 436
Už mi oči tíží sen  ...... Svítá 353
Už proroctví Daniele  ...... Svítá 354
Už přijíždí vlak Boží  ...... Svítá 355
Už svítá jasný bílý den  ...... Svítá 356
Už svitlo jitro nedělní  ...... Svítá 357
Úžasná láska  ...... Svítá 108
Uže ně ja živu  ...... Svítá 468
V čas úzkosti  ...... Svítá 483
V chudých jeslích  ...... Svítá 358
V království Božím  ...... Svítá 359
V nebi je trůn  ...... Svítá 360
V pokušení žit  ...... Svítá 361
V tiché kraje  ...... Svítá 362
V tobě je radost  ...... Svítá 363
Vám dávám nový příkaz svůj  ...... Svítá 364
Vánoční (Jsem zde na zemi poutníkem)  ...... Svítá 133
Vánoční koleda  ...... Svítá 129
Vánoční (Pastýři stáli na stráži)  ...... Svítá 253
Vánoční (Proč jsou jen lidé zlí)  ...... Svítá 268
Vánoční prosba  ...... Svítá 393
Vánoční (V chudých jeslích)  ...... Svítá 358
Ve stáji děťátko  ...... Svítá 365
Večerní modlitba  ...... Svítá 11
Věčně krásný Stvořiteli  ...... Svítá 489
Vedou tě v poutech  ...... Svítá 366
Velikonoční (Lidé zlatí)  ...... Svítá 174
Velikonoční (Nepůjdu hledat hrob)  ...... Svítá 214
Velikonoční prozpěvování  ...... Svítá 330
Velikonoční (Zas v nové síle)  ...... Svítá 392
Veni Creator  ...... Svítá 469
Veni Sancte Spiritus  ...... Svítá 470
Věřím v Boha Otce  ...... Svítá 474
Věříme, vládne Hospodin  ...... Svítá 367
Veselý chvalozpěv  ...... Svítá 161
Víc, než oko spatřit smí  ...... Svítá 368
Více lásky  ...... Svítá 369
Více lásky (Více láskou dej mi, Pane, žít)  ...... Svítá 369
Viděl jsem tě Pane  ...... Svítá 370
Vím, Pane, sám  ...... Svítá 371
Vím, že jednou  ...... Svítá 294
Vinný kmen  ...... Svítá 318
Víra  ...... Svítá 386
Víru nám dej  ...... Svítá 372
Vítězi k poctě zpívejme  ...... Svítá 373
Vítr se ztiší  ...... Svítá 374
Vlak  ...... Svítá 404
Vlak Boží  ...... Svítá 355
Vlnobití  ...... Svítá 116
Volný jsem  ...... Svítá 375
Vostnatej drát  ...... Svítá 188
Vozíčku, ke mně let'  ...... Svítá 377
Vracím se tmou  ...... Svítá 376
Vstal a myl  ...... Svítá 378
Vstaň a hledat pojď tu zem  ...... Svítá 379
Vstoupí Mojžíš  ...... Svítá 380
Vstup - Rytmická mše  ...... Svítá 485
Vstup - Truvérská mše  ...... Svítá 480
Vše marnost pouhá  ...... Svítá 437
Všichni dnes slyšte Boží hlas  ...... Svítá 381
Všichni otcové a mámy  ...... Svítá 151
Vy silní ve víře  ...... Svítá 382
Vynes Bůh soud  ...... Svítá 383
Vyroste z kořenů proutek  ...... Svítá 42
Vzácná perla  ...... Svítá 384
Vzácná perla (Vzácnou perlu chci já koupit)  ...... Svítá 384
Vzácný hosti, přijď  ...... Svítá 57
Vzdejme Pánu díky  ...... Svítá 319
Vzdejte chválu Hospodinu  ...... Svítá 438
Vzkříšení dcery Jairovy  ...... Svítá 303
Vzpomínka na Káni Galilejskou  ...... Svítá 204
Vztáhne jednou ruce  ...... Svítá 385
Wade In the Water  ...... Svítá 36
We Are One In the Spirit  ...... Svítá 119
We Shall Overcome  ...... Svítá 120
Were You There  ...... Svítá 25
You Are the Vine  ...... Svítá 318
Z celého srdce  ...... Svítá 386
Za milost tvou  ...... Svítá 439
Za to, že v stromech  ...... Svítá 484
Za ty, kdo hladem trpí  ...... Svítá 387
Za všechny zvony katedrál  ...... Svítá 388
Zachovej nám víru dobrou  ...... Svítá 389
Zamyšlení nad druhým žalmem  ...... Svítá 270
Zapadlo již slunce  ...... Svítá 390
Zas Pána křižujou  ...... Svítá 391
Zas v nové síle povstáváme  ...... Svítá 392
Zastávka Boží  ...... Svítá 102
Zástupy kol jeslí hluché  ...... Svítá 393
Zašívák  ...... Svítá 139
Závěr  ...... Svítá 489
Závěr  ...... Svítá 484
Zázrak  ...... Svítá 220
Zdrhám  ...... Svítá 394
Zjevení 21  ...... Svítá 260
Znám tisíc jmen  ...... Svítá 395
Zněl pláč v noci té  ...... Svítá 396
Zní na loukách zpěv  ...... Svítá 397
Zní, zní, zní  ...... Svítá 398
Zpěv o slunci  ...... Svítá 209
Zpívám, Pane, meč v ruce mám  ...... Svítá 399
Zrána cestou sotva známou  ...... Svítá 400
Zůstaň s námi  ...... Svítá 401
Zůstaňte zde  ...... Svítá 443
Zůstávej s námi, Ježíši  ...... Svítá 402
Zve nás, a sám  ...... Svítá 403
Zvedej se z pózy pohodlný  ...... Svítá 404
Žalm kaifášův  ...... Svítá 30
Žalm 12  ...... Svítá 78
Žalm 150  ...... Svítá 65
Žalm 2  ...... Svítá 271
Žalm 46  ...... Svítá 58
Žalm 8  ...... Svítá 75
Žalm 8  ...... Svítá 77
Žalm 8  ...... Svítá 76
Že celý svět jsi odkázal nám  ...... Svítá 405
Že jsou mezi námi smutné děti  ...... Svítá 406
Že už mám po smrti  ...... Svítá 407
Ženeme se sami  ...... Svítá 408
Živý je Pán  ...... Svítá 409