Píseň SV 28 - Celé věky čekaly

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Celé věky čekaly

O písni

1. Celé věky čekaly, kdy přijde Pán, aby lidem věčný život dal. Celé věky čekaly, kdy přijde Pán, Celé věky čekaly by dál, (: kdyby tvá láska, Pane, nejvyšší, se nevtělila v Kristu Ježíši.:)

2. Celé věky čekaly, kdy přijde mír, aby tygr s laní svorně pil. Celé věky čekaly, kdy přijde mír, jenž by bouře světa utišil. (: A jen tvá láska, Bože, příteli, mír nepokojným srdcím udělí. :)

3. Celé věky čekaly na nový chléb, který by i duši nasytil, a Duch Boží praví, že jsi ty ten chléb, pramen světla, pokoje a sil. (: A že tvá láska, Pane jediný, nás očekává u své hostiny. :)