Píseň SV 174 - Velikonoční (Lidé zlatí)

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Lidé zlatí

O písni

1. /: Lidé zlatí, nekráčel tudy Kristus, :/ lidé zlatí, věřím, že za nás všechny Pán vše zaplatí. /: Lidé zlatí, nekráčel tudy Kristus, :/ /: lidé zlatí, :/ /: snad víš, zda šel tu Pán i ty. :/

2. /: Na soudu stál a smál se král i lidé :/ na soudu stál věřím, že za nás všechny stál bez hnutí dál /: na soudu stál a smál se král i lidé :/ /: na soudu stál :/ /: snad smál ses Pánu také ty? :/

3. /: S křížem se táh' a stáli k němu zády :/ s křížem se táh' věřím, že za nás zkusil zášť na všech stranách /: s křížem se táh' a stáli k němu zády :/ /: s křížem se táh' :/ /: snad stál jsi zády také ty? :/

4. /: Jej drásal kříž a spílali mu lidé :/ jej drásal kříž věřím, že musel za nás vzít i kříže tíž /: jej drásal kříž a spílali mu lidé :/ /: jej drásal kříž :/ /: snad spílals Pánu také ty? :/

5. /: Chtěl v žáru pít, nabídli Pánu ocet :/ chtěl v žáru pít věřím, že musel za nás sláb, vyprahlý být /: chtěl v žáru pít, nabídli Pánu ocet :/ /: chtěl v žáru pít :/ /: nabíd jsi ocet snad i ty? :/

6. /: Mrtvý byl Pán, nestál pak o něj nikdo :/ mrtvý byl Pán věřím, že pro nás byl on sám a nepoznán /: mrtvý byl Pán, nestál pak o něj nikdo :/ /: mrtvý byl Pán :/ /: nestáls pak o něj snad i ty? :/

7. /: Mrtvý byl Pán, teď právě jsem ho potkal :/ mrtvý byl Pán věřím, že chce pro lidi žít, být přijímán /: mrtvý byl Pán, teď právě jsem ho potkal :/ /: mrtvý byl Pán :/ /: snad ráno potkáš ho i ty! :/