Píseň SV 364 - Nové přikázání

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Vám dávám nový příkaz svůj
Stejný nápěv jako: BTS 88

O písni

1. /: Vám dávám nový příkaz svůj: Lásku mějte jedni k druhým. :/ /:Jako jsem miloval já vás, jako jsem miloval já vás, lásku mějte jedni k druhým. :/

2. /: A lásku dávat srdcem svým máme - ne jazykem lživým. :/ /: Abychom v den Krista Pána, abychom v den Krista Pána mohli v jeho slávu vejít. :/

3. /: Kdo svého bratra nemá rád, svého Boha marně volá. :/ /: Pán neslyší naše prosby, Pán neslyší naše prosby, nežijem-li v míru spolu. :/