Píseň SV 373 - Nedělní chvalozpěv

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Vítězi k poctě zpívejme
Stejný nápěv jako: EZ 667

O písni

Vítězi k poctě zpívejme, velebme Jej hned zrána. V radosti spolu slavme dnes den vzkříšeného Pána!

Ref: /:Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.:/

2. Obětí, kterou dokonal tam na oltáři kříže, Kněz pravý Bohu nazpět dal, co držel světa kníže.

3. Anděla zhoubce tato noc srazila v jeho pýše. Vyvedla nás ven z poroby faraonovy říše.

4. Úzkostmi moře rudého prošli jsme v jeho síle. Beránek zve nás k hostině, oblečme roucho bílé.

5. Proniká temnem světla svit, bázeň zahání víra. Tvé Jméno chválí Boží lid, ó Tvůrce všehomíra!