Píseň SV 17 - Bojujte, bojujte dál

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Bojujte, bojujte dál

O písni

Ref. Bojujte, bojujte dál, bojujte, bojujte dál, Pohleďte jen, v dálce svítá, pohleďte jen, dne nás vítá, bojujte, bojujte dál.

1. Zpříma choďte, pozdvihněte hlavu, i když pro vás vavřín neroste, nechte mocným moc a slavným slávu, o jejich se přízeň neproste.

2. Kdo se ani zlatem koupit nedá, nemlčí a s proudem nepluje, spravedlnost kdo ve světě hledá, v jedné řadě s námi bojuje.

3. K útěku-li z boje chytrost radí, holubičí mějte prostotu. Opatrní buďte jako hadi, nezběhněte z cesty k životu.

4. Bojujte, však pomstu nechte Pánu, on je soudce a sám určí trest. Prohraje, kdo ranou splácí ránu, k nenávisti kdo se nechá svést.

5. Neusněte, ať vejdete zítra v zemi novou, v zaslíbenou vlast. Nocí ať vás vede příslib jitra, vládou temna nenechte se zmást.