Píseň SV 360 - V nebi je trůn

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: V nebi je trůn

O písni

Ref: /:V nebi je trůn:/x3 pravdy hlavní sídlo /:v nebi je trůn:/ všem vladařům připomínej.

1. Člověče chceš být vládcem, chceš vrýt svůj obraz dnům, jen seď na zemi blázne a nesedej na ten trůn.

Ref.

2. Neumí člověk vládnout, zpije se mocí svou, má pravdu pevně v rukou raději než nad sebou.

Ref.

3. Vládce co k davům mluvíš, co kdybys tak jednou ztich? Co kdybys tak jednou poklek - s hlavou svou ve dlaních?

Ref.

4. Ani král ani rada moudrých, ani kněží ani lid jen ten Beránek zbitý je hoden tu moc vzít.

Ref.

5. Kdo jsou ti krásní lidé v šat bílý odění, lidé co k trůnu přišli z velikého soužení.

Ref.

6. Já padl k jeho nohám, On za ruku mě zdvih, řek já jsem služebník tvůj a tvých bratří bezmocných.

Ref.