Píseň SV 44 - Prosba (Dej mi, Pane, víru)

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Dej mi, Pane víru

O písni

Ref. Dej mi, Pane, víru, lásku, sílu, dej mi, Pane, naději a pokoru. (2x)

1. Takovou víru, která pohne skálou, takovou víru, která po vodě jde, takovou víru, pevnou a stálou, dej mi, Pane, víru v jméno tvé.

2. Tu lásku, která život v obět' dává, tu lásku, která všechno odpouští, tu lásku, jež svou silou překonává i třeba vedro na poušti.

3. Chtěl bych mít sílu bojovat se zlem, chtěl bych mít sílu urážky přijímat, chtěl bych mít sílu vytrvat v dobrém a pevně ve své víře stát.

4. Naději, která nikdy neumírá, naději ve tvé milosrdenství, naději, která pochybnosti stírá, naději v pravdy vítězství.

5. Pokoru, která mlčky křivdu přijme, pokoru, která chyby uznává, pokoru, která sebe z chvály vyjme, která se nikdy nehádá.