Píseň SV 401 - Zůstaň s námi

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Zůstaň s námi
Stejný nápěv jako: EZ 622

O písni

Ref. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.

1. Nad bázlivou duší a nad slabým tělem slituj se, Pane, lačným chléb svůj dej, u svého stolu teď buď nám hostitelem a v prázdný kalich nové víno vlej.

Ref. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.

2. Otevírej oči, které nevidí tě, nevidí pravdu, znají jenom klam. Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě, promluv k nám, Pane, řekni Pokoj vám!

Ref. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.

3. Do svých ran vlož ruce skleslé pochybností, zrno v zem vsáté zas nám připomeň, pozvání k slávě tvé, bílé roucho hostí, čas, který chystá přebohatou žeň.