Píseň SV 255 - Plné ruce, plná ústa díků

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Plné ruce, plná ústa díků

O písni

1. Plné ruce, plná ústa díků, Každý den vždy nový důvod mít Chválu vzdávat bez frází a zvyků, Nauč nás žít, nauč nás žít. Stěží chápem, co se denně stává, Jenom vírou je to možné vzít , a kdo ví to, zpívat nepřestává.

Ref.: Haleluja, my ty i já, Haleluja, ať zní chvála jásavá. Haleluja, haleluja, haleluja, Ať zní chvála jásavá.

2. Plné oči, plná ústa chvály, tolik pěkných věcí kolem nás, nezahálí, kdo v životě chválí, dál půjde snáz, dál půjde snáz. Každému ať zazní dobrá zpráva, aby spásu nikdo nepropás, a kdo ví to, zpívat nepřestává.

3. La-la, la-la, la-la, la-la, la, la, la-la, la-la, la-la, la-la, la, la-la, la-la, la-la, la-la, la, la, la-la-la, la, la-la-la, la, Všem lidem své dary Pán Bůh dává, není, kdo by s prázdnou musel jít, a kdo ví to, zpívat nepřestává.