Píseň SV 65 - Žalm 150

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Haleluja, chvalte Pána
Stejný nápěv jako: Svítá 389, Svítá 23

O písni

Haleluja, chvalte Pána, haleluja, chvalte Pána, haleluja, chvalte Pána, vším, chval jej celá zem.

1. Chvalte jej, neboť on je ten silný, chvalte jej, neboť on je ten mocný, chvalte jej, neboť on je ten svatý Pán, haleluja. Ref.

2. Chvalte jej zvukem kytar a louten, chvalte jej zvukem houslí a varhan, chvalte jej, neboť on je ten svatý Pán, haleluja. Ref.

3. Chvalte jej zvukem píšťal a bubnů, chvalte jej zvukem trub a cimbálů, chvalte jej neboť on je ten svatý Pán, haleluja. Ref.

4. Chvalte jej hlasem silným a zvučným, chvalte jej každý, všechno co dýchá, chvalte jej neboť on je ten svatý Pán, haleluja. Ref.