Píseň SV 89 - Chvalte Pána

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Chvalte Pána

O písni

Ref. Chvalte Pána, chvalte Pána, chvalte Pána stále, spoutaným on pouta rozvázal, chvalte Pána, chvalte Pána, chvalte Pána stále, mezi králi nejvyšší je král.

l. Ve všech domech ať ho chválí, ať mu zpívá každý dům, uvolněte místo zvučným cimbálům, jedni chvalte harfou, jedni flétnou, kytarou, do rytmu ať všechny bubny /: pěkně jdou. :/

2. Vždyť on stvořil jasné nebe, stvořil malou, dobrou Zem, taky modré moře se vším, co je v něm. Slunci dodal světlo, vypočítal cesty hvězd, člověk, co ho zklamal, dostal od něj křest, /: od něj křest. :/

3. Ať ho duší, tělem každý chválí den ode dne víc, mladí nebo staří pěkně z plných plic. Ukázal nám cestu, stejně ukázal nám cíl, zvítězil nad křížem, kámen odvalil, /: odvalil. :/