Píseň SV 119 - Jedno jsme v Duchu svatém

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Jedno jsme v Duchu svatém

O písni

1. Jedno jsme v Duchu svatém, všechny nás spojil Pán, jedno jsme v Duchu svatém, všechny nás spojil Pán, ale též všechněm kolem může býti pokoj dán.

Refrén: Křesťanům stále vládne lásky Pán, lásky Pán, ano, křesťanům vládne lásky Pán.

2. Půjdem dál jeden s druhým, budem jak jeden val. Půjdem dál jeden s druhým, budem jak jeden val, a tu zvěst "Přišel Ježíš" chceme šířit všechněm dál.

3. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát. Budem též dělat spolu, při sobě budem stát, hájit chcem vždycky právo a na pravdu přitom dbát.

4. Chválen buď, Otče v nebi, dárce krás kolem nás. Chválen buď, Kriste Synu, vždyť' tvůj kříž spasil nás. Chválen bud', Duchu svatý, v jednotu jsi spojil nás.