Píseň SV 161 - Veselý chvalozpěv

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Kéž bychom to uměli
Stejný nápěv jako: EZ 610

O písni

Kéž bychom to uměli zpívat písně chvály, i když se nám nedaří vše, jak jsme si přáli. Kéž bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit Pán Bůh milující.

2. David skákal radostí, tak jak hudba hrála, třebas k jeho vážnosti nehodná se zdála. Nic si z toho nedělal, i když lidem k smíchu, zpíval Bohu chvalozpěv, nedbal na svou pýchu.

3. Pavel seděl v žaláři, nohy v těžké kládě, třebaže byl bez viny, nenadával vládě. Do tmavého vězení nerad šel by býval, to však na tom nemění, že si v poutech zpíval.

4. Tam kde slova nestačí, ještě něco zbývá: Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu zpívá. Nemusí o hudbě mít třeba ani zdání, přesto písni vděčnosti nic už nezabrání.