Píseň SV 327 - De profundis

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Temnou, divnou mlhou
Stejný nápěv jako: EZ 692

O písni

1. Temnou, divnou mlhou bloudím sem a tam, černá s bílou smíchaly se spolu. Nevidím už, co je pravdy, co je klam, nevím, jdu-li nahoru či dolů. Ref. Řekni slovo, řekni slovo, Pane, ať pomine tahle šedá tma, řekni slovo a zázrak se stane, uzdravena bude duše má.

2. Nerozeznám dobře okraj propasti, nevím, je-li na krok dosti místa. Strach mám, abych neupadl do pasti, kterou na mne pokušení chystá. Ref.

3. Přízrak noční sleduje mne potají, divné hlasy otázku mi kladou, divné hlasy otázku mi šeptají, k čemu věrnost, nač pohrdat zradou. Ref.