Píseň SV 18 - Buď Bohu všechna chvála, čest

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Buď Bohu všechna chvála, čest
Stejný nápěv jako: EZ 660, BTS 83

O písni

1. Buď Bohu všechna chvála, čest a požehnání, že uslyšet jsme mohli zvěst o zmrtvýchvstání. V úsvitu ještě ztemnělé velikonoční neděle hrob životu je dán, když vyšel z něj náš Pán.

2. A od té chvíle život ten už nepřestává. I ve tmách vzchází každý den Otcova sláva. Hle, vzkvétá znovu planý fík a vždycky nový učedník se k církvi přidává, když Krista vyznává.

3. Království Boží víc a víc k nám všem se blíží. Když on vstal z mrtvých, pak už nic nám neublíží. Jen jemu důvěru dejme a v jeho slibech doufejme, vždyť naši slabost zná moc jeho vítězná.