Archív článků

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  Nejstarší

Věje Duch ku Praze?

Všichni tušíme, že rotace kazatelů mezi církevními sbory neprobíhá rovnoměrně. Že například Praha si přitáhne více kazatelů, než jich do mimopražských sborů vydá.

[celý článek »]

Podvodný e-mail v e-mailových schránkách evangnet.cz

V mnohých e-mailových schránkách se opět objevil podvodný e-mail. Odesílatelem je j.kovacik@centrum.cz, adresát není uveden (nobody), podepsán Evangnet CZ Roundcube.

Připomínáme směrovky pro jednoduché rozpoznání falešných zpráv:

[celý článek »]

Naše práce podle Evangelického zpěvníku

Nemáme v církvi žádný zaběhlý či obecněji rozšířený katechismus. Domnívám se, že jeho roli plní do velké míry zpěvník, z kterého se zpívá při bohoslužbách. Formulace našich oblíbených písní se nám vtiskují do srdce. Ve věcech zbožnosti je EZ velmi květnatý, Bůh je na mnoho způsobů vzýván a chválen. V životě věřícího a při bohoslužbách má Bůh podstatnou roli. Jak však zpěvník mluví o naší práci ve světě?

[celý článek »]

  • bez komentáře
  • Autor: Kazatel ČCE Aleš Wrana
  • 22.2.2023
  • rubrika: Církev a svět

Psychedelická misie

Hle, metoda osvícení, která funguje!

[celý článek »]

Dionýsovská misie v Česku dnes

Jak lze propagovat a obhajovat bakchický prožitek spojený s pitím vína – dnes, kdy je oficiální postoj společnosti vůči alkoholu spíše, a jak uvidíme, stále více kritický?

[celý článek »]

Misijní losování Sportky

Jediné pravidelné misijní promluvy na veřejnoprávní televizi jsou ke slyšení v Losování Sportky.  

[celý článek »]

Ad Kázání proti tradici

Už třetí kázání v řadě Kázání proti hodnotám

https://www.christnet.eu/clanky/6757/kazani_proti_tradici.url

přerušuje tradici těch, která vždy něco z Nového zákona opomenula, a připojuje se k dobré tradici evangelických kázání biblicky důsledných.

[celý článek »]

Noticka ad Kázání proti národu

Toto druhé Putnovo kázání „proti hodnotám“ https://www.christnet.eu/clanky/6748/kazani_proti_narodu.url je podle mého názoru dobře biblické,

[celý článek »]

Putnovo Kázání proti rodině

Na Christnet.eu se 19. října 2022 objevilo první z plánovaných Kázání proti křesťanským hodnotám, jak jsou plánována v Nekostele, a nejdříve právě Kázání proti rodině. Má hlavní otázka zní: Je opravdu potřeba to takto hrotit?

[celý článek »]


Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  Nejstarší