Archív článků

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  Nejstarší

Přístup k e-mailům, filtrace spamů

Vážení a milí uživatelé e-mailu na Evangnetu,

přijměte několik důležitých aktuálních informací týkajících se e-mailových schránek na Evangnetu. Vývoj jde kupředu, to přináší výhody i úskalí. Také na Evangnetu se snažíme držet krok a musíme na vývoj reagovat. Některé změny jsou příjemné, jiné méně.

Čtěte více v článku níže.

[celý článek »]

Kazatel Nick Cave

Jedna z recenzí jeho posledního pražského koncertu (červen 2022) byla nazvána „Pastor Nick Cave na Metronomu léčil všechny nešťastné duše“, a všechny české recenze se shodovaly, že koncert připomínal spíš náboženský rituál. Co to je, na co tady Češi slyší?

[celý článek »]

 • bez komentáře
 • Autor: Kazatel ČCE Aleš Wrana
 • 11.7.2022
 • rubrika: Aktuality

Aktualizované církevní zřízení a řády

V sekci ČCE najdete aktualizované Církevní zřízení a řády. Všechny řády jsou ve znění platném po letošním 4. zasedání 35. synodu ČCE. Řády jsou opatřeny aktivními odkazy, aby práce s nimi byla co nejsnazší. Ke kterým změnám v řádech došlo, najdete v usneseních z letošního zasedání synodu.

[celý článek »]

EVANGELICKÁ VÁLEČNÁ KÁZÁNÍ

Současná válka na Ukrajině začala ruským útokem 24. února. O Velikonocích 2022 byla média a mysli většiny z nás zaplněna on-line válečným zpravodajstvím. Když šli českobratrští evangelíci šest týdnů po začátku války o Velikonocích do kostela, slyšeli v kázáních nějakou reflexi těchto událostí? - Velikonoční týden začal Květnou nedělí 10. dubna, Velký pátek byl 15. dubna, Velikonoční neděle 17. dubna. (Uvažovaná kázání proto můžeme rozlišit číslovkami 10, 15, 17). Přečetl jsem všechna kázání z tohoto týdne, vyvěšená na sborových stránkách (jen ta, která mají textovou verzi). Sumou šlo asi o 90 kázání. Zřetelný ohlas války jsem našel v 34 z nich. Neposuzuji teď, zda je dobře nebo špatně, že ostatní kázání toto téma ani nezmínila – navíc mohla válka být zmíněna i v těchto třeba v přímluvných modlitbách. - Toto přemýšlení je motivováno otázkami, nakolik se evangelická kázání snaží „držet palec na tepu doby“, zda dovedou naše společné starosti a strachy dobře reflektovat? A v situaci, kdy tak mocně vládnou sdělovací prostředky, zda se kázání snaží naše obavy křesťansky „přerámovávat“, dávat útěchu a naději?

 1. Motivy
 2. Prohloubení, pietismus, prozíravost, relativizace
 3. Kázání válečná
 4. Štěky, vymezování, nakousnutí
[celý článek »]

 • bez komentáře
 • Autor: Kazatel ČCE Aleš Wrana
 • 26.6.2022
 • rubrika: Kázání

Podvodný email ve schránkách

Na mnohé emailové adresy v doméně evangnet.cz jste zřejmě v těchto dnech obdrželi podvodný email žádající "aktualizaci" Vašeho emailového účtu. Je psán zřetelně špatnou češtinou (počítačový překlad). Jedná se o podvodný způsob, jak získat Vaše přístupové údaje. Email ignorujte, smažte. Sám o sobě je zcela neškodný. Čtěte prosíme níže obecná pravidla: [celý článek »]

Odešla Milena Šimsová (1932 - 2022)

V pondělí 21. února ve věku 89 let zemřela PhDr. Milena Šimsová, historička, archivářka, spisovatelka. Rozloučení se bude konat v sobotu 5. března 2022 ve 14 hodin v Blahoslavově domě Českobratrské církve evangelické, Lidická 79, Brno. [celý článek »]

 • bez komentáře
 • Autor: Správci Evangnetu
 • 23.2.2022
 • rubrika: Aktuality

Problém s přihlašováním vyřešeny

Problém s přihlašováním byl napraven. Děkujeme za pochopení.

Nejsem rasista, ale...

Evangelická církev bojuje proti předsudkům i studentskou literární soutěží
Českobratrská církev evangelická vyhlásila první ročník studentské literární soutěže s lidskoprávní tematikou. Žáci a studenti od 12 do 20 let se mohou formou eseje chopit letošního tématu „Nejsem rasista, ale…“ Nad soutěží převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil. Právě v Senátu budou 17. března 2022 slavnostně vyhlášeni vítězové, a to u příležitosti Mezinárodního dne boje proti rasismu. [celý článek »]

Česko opět spojí vzpomínka na oběti nehod

Bohoslužby, pietní akt nebo koncert – při těchto setkáních napříč republikou si lidé jako každoročně třetí listopadovou neděli připomenou Světový den obětí dopravních nehod. [celý článek »]

 • bez komentáře
 • Autor: Správci Evangnetu
 • 13.11.2021
 • rubrika: Aktuality

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  Nejstarší