Píseň SV 86 - Chvála

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Chvála ti patří

O písni

1. Chvála ti patří, Otče, denně jsi to ty, kdo v Kristu zbavuje nás pout, kdo s vírou nabízí nám jiné jistoty, než může země nabídnout. Už kdysi Adam ti vzkázal tak si běž, i já tak padám, ty dál mě k sobě zveš. Chvála ti patří, Otče, denně jsi to ty, kdo v Kristu zbavuje nás pout. A proto chvála tobě Otče, chvála tobě Otče, zpívají tvorečkové tví, chvála tobě Otče, chvála tobě Otče, ať roste tvoje království.

2. Chvála ti patří, Synu, přemožen je hřích, slavnostně rušíš zemskou tíž. Otvíráš novou cestu v blahoslavenstvích, značkami na ni je tvůj kříž. Vydatnou stravu mas pro hladový svět, kdo ztratil hlavu, ten dostávají zpět. Chvála ti patří, Synu, přemnožen je hřích, slavnostně rušíš zemskou tíž. A proto Chvála tobě, Synu, Chvála tobě, Synu, zpívají tvorečkové tví, Chvála tobě, Synu, Chvála tobě, Synu, ať roste tvoje království.

3. Chvála ti patří, Duchu, vaneš, kudy chceš, do duši seješ Boží klid, bez tebe člověk stěží rozpoznává lež, s tebou za pravdou umí jít. Roznítíš plamen, kde najdeš jenom dým, strach snímáš z ramen všem učedníkům svým. Chvála ti patří, Duchu, vaneš, kudy chceš, do duši seješ Boží klid. A proto Chvála tobě, Duchu, Chvála tobě, Duchu, zpívají tvorečkové tví, Chvála tobě, Duchu, Chvála tobě, Duchu, ať roste tvoje království.

4. Chvála ti patří, Bože, Otče se Synem a s Duchem svatým v trojici. Zdroj pravé jednoty, tři v jednom jediném, zdroj všechny bratry pojící. Chválu ať, Bože, ti hříšní zapějí, chválu za to, že nám dáváš naději. Chvála ti patří, Bože, Otče se Synem a s Duchem svatým v trojici. A proto Chvála tobě, Bože, Chvála tobě, Bože, zpívají tvorečkové tví, Chvála tobě, Bože, Chvála tobě, Bože, ať roste tvoje království.