Píseň SV 382 - Vy silní ve víře

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Vy silní ve víře

O písni

1. Vy silní ve víře v Písmu kovaný /: když začnou bít pastýře kde jste schovaný? :/

2. Tam k místu lebek sám nese svůj kříž /: a ty se zas krčíš v davu zas jen přihlížíš :/

3. Vždyt už fakt nemůže jak to můžeš snést, /: Šimone ty z Cyrény, jdi a pomoz nést. :/

4. I tamten, páni kněží tak často s ním byl /: Co blázníš? Já toho chlapa nikdy nespatřil. :/

5. Kohout už jen chroptí už ztratil svůj hlas, /: protože Krista zrazuje každý, každý z nás :/