Píseň SV 74 - Hosana

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Hosana, hosana

O písni

1. Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi! Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi!

Refrén: Jméno slavíme Tvé, chválí Tě srdce mé, vyvýšen buď, ó Bože náš. Hosana Bohu na nebi!

2. Sláva, sláva, sláva všech králů králi! Sláva, sláva, sláva všech králů králi!