Průvodce Českobratrskou církví evangelickou

on-line verze

(ed. Ondřej Macek)
Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých kapitol textu náleží autorům těchto kapitol. Můžete jej však tisknout, zveřejňovat na svých internetových stránkách i jinak užívat, aby sloužil a byl k něčemu.

Brožurka „Českobratrská církev evangelická... baedeker“


Tato brožurka je na Evangnetu zveřejněná ve dvou verzích: nejprve jako kompletní PDF soubor ve tvaru přibližně tak, jak by šel do tisku. Druhý tvar chce být „on-line“ verzí, která se snaží využít výhod internetového média. Proto je „rozsekaná“ na jednotlivé kapitoly (tak je možné na ně pohodlně odkazovat z jiných stránek). U této on-line verze bychom též rádi dali autorům možnost informace doplnit a aktualizovat, pokud o to projeví zájem.

ČCE průvodce (sekce)

Průvodce Českobratrskou církví evangelickou (článek)

Navigace