Zpěvníky

Evangelický zpěvník (EZ)
S dodatkem vydaným r. 2000
(1979)
Svítá (SV)
Zpěvník (nejen) pro mládež
(19992)
Buď Tobě sláva (BTS)
Zpěvník pro děti
(1981)
Starý evangelický zpěvník (SEZ)
Předchozí evangelický zpěvník, nahrazený Evangelickým zpěvníkem vydaným r. 1979
Evangelisches Gesangbuch (EG)
Nejnovější německý evangelický zpěvník. Má varianty pro jednotlivé německé zemské církve.
(1994)
Evangelisches Kirchengesangbuch (EKG)
Starší německý evangelický zpěvník. Má varianty pro jednotlivé německé zemské církve.