Vyznání a základní texty

V této sekci naleznete texty klíčové pro křesťanství obecně, či specificky pro evangelickou tradici. Jedná se především o vyznání (ať už starocírkevní symbola, konfese reformační, či moderní vyznavačské texty), ale i o další klíčové texty.

biblické texty


starocírkevní vyznání


reformační konfese


další texty z doby reformace


moderní vyznavačské texty


Vyznání v ČCE

ČCE se dle preambule svého církevního zřízení dovolává těchto vyznání:
V poslušnosti a svobodě víry se učí ze starokřesťanských vyznání víry Apoštolského, Nicejskocařihradského a tzv. Athanasiova, i z konfesí reformačních, čtyř článků pražských, vyznání Jednoty českých bratří podle vydání J.A.Komenského z r. 1662, Českého vyznání, vyznání Augsburského a Druhého vyznání helvetského.

Svou touhu po obnovení viditelné jednoty Kristovy církve vyjadřuje v přímluvných modlitbách a v účasti na ekumenických snahách. Přihlíží k výsledkům ekumenických rozhovorů, zvláště k dokumentu Komise pro víru a řád o křtu, večeři Páně a ordinaci a k Leuenberské konkordii, pod kterou připojila svůj podpis.

Zdroje

Některé z textů byly převzaty z těchto zdrojů:

Vyznání a texty (sekce)

Vyznání a základní texty (článek)

Navigace