Píseň SV 209 - Zpěv o slunci

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Nejvyšší Všemohoucí

O písni

Nejvyšší, Všemohoucí, dobrý Pane, ať Tobě chvála, sláva, pocta se stane, všeliké dobrořečení.

1. Buď pochválen, Pane můj, se svým stvořením po vší zemi, se sluncem, jež činí den a září nad lidmi všemi. Refrén: Chvalte Pána, díky vzdejte, služte v pokoře.

2. Buď pochválen, Pane můj, od noční luny i hvězd krásných, stvořil jsi jich na nebi tolik světlých a vždy jasných.

3. Buď pochválen, Pane můj, i vodou čistou s její krásou, ohněm, který plál nocí, jitrem s jeho ranní rosou.

4. Buď pochválen, Pane můj, i rodnou zemí, matkou naší, dává život, svět celý květem pestrých barev krášlí.

5. Buď pochválen, Pane můj, i sestrou naší – těla smrtí; nemá moc, když od Tebe přijmou život Tvoji svatí.