Píseň SV 276 - O pokání

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Před tvou tváří, Pane

O písni

Prolog: V Písmu svatém čteme, že Ježíš zved svůj hlas - /: panství Boží blízko, vrať se teď je čas.:/

Ref.: Před tvou tváří Pane, nemám vůbec nic, /: jen tvé slovo dané: Jdi a nehřeš víc.:/¨

1. Jako Mojžíš váhám, nemám vůbec nic. /: Bůh však vodu dá nám. Jdi a nehřeš víc.:/

2. S Jonášem chci utéct, nemám vůbec nic. /: Úkol dá se unést. Jdi a nehřeš víc.:/

Ref.

3. Jako žena lehká, nemám vůbec nic. /: S láskou se však setkám. Jdi a nehřeš víc.:/

4. Pyšně sbohem dávám, nemám vůbec nic. /: Díky ti, zas vstávám. Jdi a nehřeš víc.:/

Ref.