Píseň SV 137 - Čas zaslíbený

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Každá věc svůj čas mívá

O písni

Ref. Každá věc svůj čas mívá, naděje každý den zpívá, nezoufej když všechno není, jak sis přál.

1. Je čas rození, čas umírání, čas májový, čas odkvétání, čas ztracený, čas odměřený, čas darovaný, kdy víš, kdo je tvůj Pán.

Ref. Každá věc svůj čas mívá, naděje každý den zpívá, nezoufej když všechno není, jak sis přál.

2. Je čas hledání, čas oklamání, čas nadějí, čas vyčkávání, čas bloudění, čas promarněný, čas pověření, kdy víš, kde sílu brát.

Ref. Každá věc svůj čas mívá, naděje každý den zpívá, nezoufej když všechno není, jak sis přál.

3. Je čas válečný, čas ponížených, čas vítězů, čas poražených, čas násilí, čas odplácení, čas odpuštění, kdy víš, kde lásku brát.

Ref. Každá věc svůj čas mívá, naděje každý den zpívá, nezoufej když všechno není, jak sis přál.

4. Čas posmívání, čas bičování, čas zapření, čas opuštění, čas obětní, čas křižování, čas zmrtvých vstání, kdy víš, kde víru brát.

Ref. Každá věc svůj čas mívá, naděje každý den zpívá, nezoufej když všechno není, jak sis přál.