Píseň SV 223 - Nova země, nové nebe

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Nova země, nové nebe

O písni

1. Nová země, nové nebe, nové k nám zas přichází, zasahuje mne i tebe, vyvádí nás z nesnází.

2. Nová země, nové nebe zárukou se stávají: smutku mráz když v duši zebe, ledy časem roztají.

3. Nové nebe, nová země prorazí i zloby hráz. Beznaděj už padá ze mě – tvoříš, Pane, tolik krás.

4. Nové nebe, nová země - v tom znamení zvítězíš. I když obzor vidíš temně, Boží sláva stoupá výš.

5. Prosím tebe, Pane světa, odpusť moji slepotu. Nechť je se vším starým veta, nové daruj k životu.