Píseň SV 176 - Má duše Boha velebí

Zpěvník: Svítá (1999)
Začátek písně: Má duše Boha velebí
Stejný nápěv jako: EZ 627, BTS 29

O písni

Refrén: Má duše Boha velebí, chválu vzdává, Pánem je nejen na nebi, buď mu sláva.

1. Opuštění budou slouti lidem tvým, poníženým dáváš vládnout královstvím.

2. Ztrápení a chudí vyjdou z nesnází, bohatý a jistý s prázdnou odchází.

3. Až do prachu srážíš mocné na trůnu a odnímáš pyšným meč i korunu.

4. Pro lačné stůl hojný připravený máš, žíznivým pak plný kalich naléváš.