Církevní zřízení a řády EVANGNET


CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ A ŘÁDY ČCE
CÍRKEVNÍ ZŘÍZENÍ PDF verze pro tisk
 
 1. Řád členství v církvi (ŘČC) PDF verze pro tisk
 2. Řád sborového života (ŘSŽ) PDF verze pro tisk
 3. Řád o správě církve (ŘSC) PDF verze pro tisk
 4. Jednací a volební řád (JVŘ) PDF verze pro tisk
 5. Řád pro kazatele (ŘK) PDF verze pro tisk
 6. Řád pastýřské služby (ŘPS) PDF verze pro tisk
 7. Řád výchovy a vzdělávání v církvi (ŘVVC) PDF verze pro tisk
 8. Řád diakonické práce (ŘDP) PDF verze pro tisk
 9. Řád hospodaření církve (ŘHC) PDF verze pro tisk
 10. Řád vizitací sborů (ŘVS) PDF verze pro tisk
  Příloha: Interview pro vizitační návštěvy
 11. Řád pro studenty bohosloví (ŘSB) PDF verze pro tisk
 12. Statut Jeronýmovy jednoty (SJJ) PDF verze pro tisk
 13. Statut Personálního fondu (SPF) PDF verze pro tisk
 1. Pravidla povolávání farářů a jáhnů (PPFJ) PDF verze pro tisk
 2. Pravidla jáhenské praxe (PJP) PDF verze pro tisk
 3. Pravidla vikariátu (PV) PDF verze pro tisk
 4. Pravidla povolávání kantorů v ČCE (PPCK) PDF verze pro tisk
 5. Pravidla zřizování a rušení kazatelských míst (PZRKM) PDF verze pro tisk
 6. Pravidla hospodářské pomoci (PHP) PDF verze pro tisk
 7. Pravidla evidence členů (PEČ) PDF verze pro tisk
 8. Pravidla celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů (PCV) PDF verze pro tisk
 9. Pravidla revizí hospodaření povšechného sboru (PRHPS) PDF verze pro tisk
 10. Pravidla pro investování sborů ČCE do investičních nástrojů (PIS) PDF verze pro tisk
 11. Pravidla hospodaření s Personálním fondem (PHPF) PDF verze pro tisk
 12. Minimální náplň práce administrátora sboru (MNPA)PDF verze pro tisk

 
Usnesení synodů Starší verze řádů Další dokumenty

Církevní zřízení a řády ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE (19. - 21. 5. 2022)
Poslední aktualizace 24. 6. 2022
Aktualizoval a hypertextovými odkazy opatřil Jan Plecháček.

Ke stažení: V prezentované podobě s aktivními odkazy zde: czr_35-4.zip (567 kB).
Verze pro tisk (PDF) bez aktivních odkazů zde: formát A4 (6,14 MB) nebo formát A5 (6,26 MB).