Další dokumenty EVANGNET


DALŠÍ DOKUMENTYZákladní dokument ČCE
Grantový systém ČCE
Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE - k dohledání v části "Směrnice"
Supervizní program ČCE
Zásady pověřování k duchovenské službě v jiných institucích
Zásady pověřování pastoračních pracovníků
Statut Evangelické akademie
Pracovní řád díla Jeronýmovy jednoty - vnitřní předpis, popisující organizaci a práci Jeronýmovy jednoty

Zpět na obsah