Archív článků

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  Nejstarší

Výzva ke změně údajů o sborech

Synodní rada ČCE vyzvala sbory k aktualizaci informací, které jsou uváděny na těchto stránkách. Aktualizované údaje budou využity při tvorbě tištěného schematismu o ČCE. O tom, jak a kdo může informace měnit se dočtete v otázkách v sekci Evangnetický manuál.

2. zasedání 31. synodu ČCE

bude probíbat od čtvrtečního večera (13.5.) ve farním sboru ČCE v Praze na Vinohradech (Koruní 60). Zakončen bude nedělními bohoslužbami s Večeří Páně tamtéž.

  1. jednání, čtvrtek 13. 5. 2004 19.00 hod.
  2. jednání, pátek 14. 5. 2004 8.00 hod.
  3. jednání, pátek 14. 5. 2004 13.30 hod.
  4. jednání, pátek 14. 5. 2004 19.30 hod.
  5. jednání, sobota 15. 5. 2004 8.00 hod.
  6. jednání, sobota 15. 5. 2004 13.30 hod.
  7. jednání, sobota 15. 5. 2004 19.30 hod.
  8. jednání, neděle 16. 5. 2004 9.30 hod.

celý program zde.... (formát PDF)

Křesťanská Internetová Konference 2004

The title of the conference is "Open Content for Open Society".
Steering Committee welcomes all internet releted people from different european churches and christian organisations to participate 9th European Christian Internet Conference in May 22-26, 2004 in Cluj (Kolozsvar, Klausenburg), Romania.
The conference will be hosted by Transylvanian Reformed Church District with it's partners. The conference location will be Bethlen Kata Diaconical Centre near downtown.
You will find more detailed information on our website (www.ecic.info). There you can also fill up the application form.
The deadline for Ecic IX conference is closing. The final date is March 26th, 2004.

Protivirová ochrana emailových schránek Evangnetu

Evangnet chrání elektronickou poštu antivirovým programem, který zavirovaný email smaže a automaticky informuje příjemce i odesílatele emailem s předmětem: "BLOCKED DELIVERY".

V posledních dnech se rozšiřuje emailový virus W32/mydoom, který maskuje svojí identitu. Pod cizí adresou odesílatele se šíří z napadeného počítače na adresy nalezené v adresáři.

Vynucená oprava serveru a změna některých hesel.

Z důvodu neoprávněného přístupu do systému a opakované snaze o jeho nabourání jsme byli nuceni učinit zásadnější změny. V té souvislosti byla změněna hesla pro přístup ke správě uživatelských stránek na Evangnetu. Nová přístupová hesla pro správu vašich stránek se dozvíte na telefonních číslech: 233381543, 241441509, 608530820, 777339381. Omlouváme se tímto za nepřístupnost serveru v čase, který byl nezbytný pro obnovu a nové zabezpečení, a který v dané chvíli nebylo možné oznámit předem. Přístup k e-mailovým schránkám zůstává nezměněn a je postaven na aplikaci se jménem NEOMAIL. Správci Evangnetu

Členská schůze občanského sdružení Evangnet

Zveme všechny členy o.s. Evangnet na výroční
členskou schůzi, která se bude konat dne 15. 12. 2003 v 18 hodin
ve sboru ČCE v Nuslích (Žateckých, Praha 4).
Prosíme svoji účast oznamte na adrese spravci@evangnet.cz
Členy, kteří ještě neuhradili svůj členský příspěvek na rok 2003 prosíme, aby tak učinili. (nelze platit zpětně!)
Členy, kteří nepodali písemnou přihlášku také prosíme, aby tak učinili.
přihláška ve formátu RTF.
text přihlášky:

PŘIHLÁŠKA
do občanského sdružení EVANGNET, IČO: 26610850.
Sídlo sdružení: Návršní 18, Praha 4 140 00
Já, níže podepsaný, vyjadřuji svobodnou vůli stát se řádným členem o.s.
Evangnet, které bylo registrované u MV ČR dne 4.12.2002.
Jméno a příjmení:
Subjekt:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum narození:
Variabilní symbol, který bude použit pro uhrazení členských příspěvků:
(obvykle ve tvaru poslední dvojčíslí roku narození, měsíc a den + další čtyři čísla tak, aby byla zajištěna jednoznačnost. Nominální hodnota příspěvku činí 200 Kč.)
Občanské sdružení Evangnet má bankovní účet
u České spořitelny č.: 1945170329/0800


Svým podpisem stvrzuji souhlas se stanovami o.s. Evangnet
Stanovy jsou k dipozici na http://www.evangnet.cz/stanovy.htm

Datum:
podpis (funkce)

Novinky na serveru...

Kromě viditelných změn na titulní stránce (nejbližší akce, přírustky v diskusi, v Evangnetickém kalendáři a v odkazech) se můžete účastnit diskusí. Po přihlášení můžete navíc přidávat komentáře jak k aktualitám, tak k jednotlivým akcím v kalendáři.

Usnesení posledního synodu on-line

Usnesení 1.zasedání 31.synodu ČCE, které do internetové podoby upravil a hypertextovými odkazy na příslušná místa v círevním zřízení a řádech opatřil Jan Plecháček, najdete na stránkách synodní rady.

Webové stránky přesunuty na nový server

Webové stránky všech uživatelů Evangnetu byly přesunuty na nový server. Na novém serveru Vám budou k dispozici širší služby a bezpečnější přístup do Vašich adresářů.
Vaše dosavadní prezentace byly přestěhovány a měly by fungovat stejně jako na starém serveru.

Upozornění pro administrátory stránek:
Přechod na nový server znamená pro uživatele změnu v následujících dvou oblastech:
PŘÍSTUP a KÓDOVÁNÍ.

Přístup je postaven na SSH protokolu. FTP přístup již není možný.
Další podrobnosti jsou uvedeny v sekci otázek a odpovědí:
Jak umístit stránky na server?

Kódování češtiny přechází z ANSI-1250 na ISO-8859-2. Připravili jsme však server tak, abyste nemuseli měnit svoje zaběhané zvyky.
Další podrobnosti jsou uvedeny v sekci otázek a odpovědí:
Jaké kódové stránky Evangnet podporuje?

Doufáme, že nový server bude sloužit ke spokojenosti všem.


Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  Nejstarší