Upgrade webového serveru

Správci Evangnetu <>
(25.10.2023, rubrika: Novinky na Evangnetu)


Z bezpečnostních důvodů jsme v uplynulých dnech kompletně vyupgradovali webový server. Vzhledem k tomu, že řada webových prezentací používá starší verze PHP, zůstala možnost využívat verzi PHP 5, ale doporučujeme přejít na PHP 8 či 7.

Omlouváme se za drobné výpadky způsobené především zastaralým schématem MySQL hesel.

V případě, že vám webové stránky po upgradu hlásí chyby nebo v případě, že chcete přeplnout váš webový prostor na novější verzi PHP obraťte se na podporu na adrese spravci@evangnet.cz.