Rubrika: Kázání

Kázání za 30 sekund

AI dostala zadání: "Prosím o kázání na téma Naděje". A tady je výsledek (rovnou prozradíme, že originální, není to zkopírováno odněkud z netu. JV a AW):

[celý článek »]

Psychedelická misie

Hle, metoda osvícení, která funguje!

[celý článek »]

Dionýsovská misie v Česku dnes

Jak lze propagovat a obhajovat bakchický prožitek spojený s pitím vína – dnes, kdy je oficiální postoj společnosti vůči alkoholu spíše, a jak uvidíme, stále více kritický?

[celý článek »]

Misijní losování Sportky

Jediné pravidelné misijní promluvy na veřejnoprávní televizi jsou ke slyšení v Losování Sportky.  

[celý článek »]

EVANGELICKÁ VÁLEČNÁ KÁZÁNÍ

Současná válka na Ukrajině začala ruským útokem 24. února. O Velikonocích 2022 byla média a mysli většiny z nás zaplněna on-line válečným zpravodajstvím. Když šli českobratrští evangelíci šest týdnů po začátku války o Velikonocích do kostela, slyšeli v kázáních nějakou reflexi těchto událostí? - Velikonoční týden začal Květnou nedělí 10. dubna, Velký pátek byl 15. dubna, Velikonoční neděle 17. dubna. (Uvažovaná kázání proto můžeme rozlišit číslovkami 10, 15, 17). Přečetl jsem všechna kázání z tohoto týdne, vyvěšená na sborových stránkách (jen ta, která mají textovou verzi). Sumou šlo asi o 90 kázání. Zřetelný ohlas války jsem našel v 34 z nich. Neposuzuji teď, zda je dobře nebo špatně, že ostatní kázání toto téma ani nezmínila – navíc mohla válka být zmíněna i v těchto třeba v přímluvných modlitbách. - Toto přemýšlení je motivováno otázkami, nakolik se evangelická kázání snaží „držet palec na tepu doby“, zda dovedou naše společné starosti a strachy dobře reflektovat? A v situaci, kdy tak mocně vládnou sdělovací prostředky, zda se kázání snaží naše obavy křesťansky „přerámovávat“, dávat útěchu a naději?

  1. Motivy
  2. Prohloubení, pietismus, prozíravost, relativizace
  3. Kázání válečná
  4. Štěky, vymezování, nakousnutí
[celý článek »]

  • bez komentáře
  • Autor: Kazatel ČCE Aleš Wrana
  • 26.6.2022
  • rubrika: Kázání