Dočasná nedoručitelnost e-mailů na adresy centrum.cz, volny.cz, atlas.cz

Správci Evangnetu <>
(27.6.2023, rubrika: Novinky na Evangnetu)


Od pondělka 26.6. odmítá poskytovatel centrum.cz, volny.cz, atlas.cz zprávy odesílané z Evangnetu, které neopodstatněně označuje jako nedůvěryhodné. Odesílatel tak obdrží hlášení o pozastavení doručení (Delayed Mail) s informací, že se bude snažit zprávy doručit po následujících 5 dní. Nemá tedy smysl je posílat znovu. Intenzivně jednáme s administrátory uvedených serverů, aby restriktivní nastavení upravili. Za komplikace se omlouváme.

Správci Evangnetu