Archív článků

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 |  Nejstarší

A co je vlastně požehnání?

Zasedání synodu v roce 2023 rozčeřilo vody (církevní a trochu i veřejné) stanoviskem k „žehnání stejnopohlavním párům“. Od té chvíle se na mnoha církevních rovinách diskutuje, zda je správné takovým vztahům žehnat. K tomu nic říkat nebudu. Jiřímu Hoblíkovi děkuji za zajímavý podnět, že se v naší církvi naproti tomu skoro vůbec neřeší, co vlastně žehnání znamená. Úkonu jakoby už všichni  - chce se říct samozřejmě - nějak rozuměli. Obávám se však, že tomu tak úplně není. A co s tím? Měli bychom hledat v Bibli, studovat tradici církví, ale zřejmě by ani to nestačilo. V následujících odstavcích se pokusím ukázat, že v ČCE máme povědomí ještě trochu jiné.

[celý článek »]

Konfirmace s generací Z

Farář říká: „Připomeňte si svůj křest a buďte vděčni. Amen.“ Konfirmandi mohou být vyzváni, aby se vody dotkli, případně, pokud chtějí, aby se dotkli navlhčeným ubrouskem svého čela. (Vody se zde užívá symbolicky a takovým způsobem, aby její užití nemohlo být interpretováno jako křest.)

[celý článek »]

Věje Duch ku Praze?

Všichni tušíme, že rotace kazatelů mezi církevními sbory neprobíhá rovnoměrně. Že například Praha si přitáhne více kazatelů, než jich do mimopražských sborů vydá.

[celý článek »]

Rozhovor s kanidáty synodní rady ČCE

Výbor Spolku evangelických kazatelů zve své členy i všechny, kterým leží na srdci směřování ČCE, k panelové diskusi s kandidáty volby do synodní rady na synodu ČCE v květnu t.r. Beseda proběhne on-line 19.4. 2021 od 19 hodin. Více informací na stránkách SpEK: spek.evangnet.cz

Jeden kalich má smysl

Probíhající čínská chřipka ovlivnila v posledních měsících mnoho oblastí našeho života. Církevní praxe není výjimkou. A tak se spekuluje o jejích proměnách. Například o jiném vysluhování Večeře Páně: místo jednoho kalicha tác s kalíšky, a to z důvodů hygieny. [celý článek »]

Pod obojí. Teologické úvahy k vysluhování Večeře Páně v ČCE 2020

Prožili jsme několik postních a velikonočních týdnů eucharistického půstu. Otevření kostelů a blížící se Svatodušní svátky nás staví před otázku, jak máme dále vysluhovat Večeři Páně. Pandemií koronaviru pro nás nastala nová historická situace, která může změnit budoucí podobu této svátosti na měsíce, na roky, na desetiletí. Kristova církev není vázána na tradiční formy, pro svá rozhodování však musí – při všem zohlednění praktické proveditelnosti a pastýřských aspektů – uvádět především teologická kritéria. [celý článek »]

Reakce na Prohlášení Synodní rady k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Synodní rada ve svém prohlášení z 12.3.2020 doporučuje všem staršovstvům “zrušení všech pravidelných nedělních bohoslužeb i svolaných sborových shromáždění.” Chápal bych zrušení nebo odložení sborových shromáždění – jedná se spíše o procedurální a pro život křesťana vlastně zbytná setkání. Ale bohoslužby? Ukazuje je, že současná situace (popravě v dějinách nijak mimořádná) je prubířským kamenem naší víry a našeho vztahu k Bohu i k církvi. [celý článek »]

Misijní konference Semínka 2019

Hledáte nové inspirace pro svou víru? Přemýšlíte, jak vysvětlit evangelium nevěřícím přátelům? Lámete si hlavu, jak mluvit o Bohu s druhými lidmi? Rádi byste o Něm mluvili tak, aby vám rozuměli i nekřesťané? Chcete obohatit život svého sboru o zajímavé originální aktivity? Pak vás zveme na misijní konferenci SEMÍNKA 2019 s Robem Rawsonem ze Skotska [celý článek »]

Pozvání do Orlové

Asi všichni křesťané v naší zemi si kladou otázku, jak vzbudit v lidech okolo nás zájem o Boha, jak s nimi navázat hovor na toto téma a co jim vlastně říct - abych vystihl podstatu víry a zároveň se moc neztrapnil. Nad těmito i dalšími otázkami se můžeme společně zamyslet a podělit se o své zkušenosti při setkání v Orlové v sobotu 6.4. [celý článek »]

  • bez komentáře
  • Autor: FS ČCE ORLOVÁ
  • 23.3.2019
  • rubrika: Co hýbe s ČCE

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 |  Nejstarší