Stanovisko ČCE ke sjednocování Evropy

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je ČCE.
(16.1.2012, rubrika: Církev a svět)


Synodní rada Českobratrské církve evangelické vydala stanovisko ke sjednocování Evropy. V textu připraveném poradním odborem pro společenské a mezinárodní záležitosti odkazuje ke vzniku Evropské unie a vyjadřuje zřetelnou podporu i přes současné problémy.

"Přáli bychom si, aby Česká republika ve všech oblastech aktivně podporovala užší spolupráci všech států v rámci Unie, byla s Unií solidární a základní myšlenky evropské integrace propagovala s porozuměním a sympatií", píše se ve stanovisku.

Celý text stanoviska, který by měl být podkladem pro širší diskuzi v církvi je k nalezení na církevních stránkách.