Oprava věže evangelického kostela v Olešnici ve finále soutěže o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje

Kazatel ČCE Jan Plecháček <>
Autorem textu je FS ČCE v Olešnici.
(17.1.2008, rubrika: Aktuality)


Jihomoravský kraj poprvé vyhlásil Soutěž o nejlépe opravenou památku. Do finále soutěže, jejíž vítěz a další dva ocenění mohou získat nemalou finanční odměnu, se dostala také oprava věže evangelického kostela v Olešnici. Přečtěte si o tom více a podpořte v hlasování olešnické.

„Dobře staví, kdo zná a ví,“ zpívali jsme v neděli 28. října při děkovné bohoslužbě pořádané ku příležitosti dokončení vnějších oprav evangelického kostela v Olešnici na Moravě. I když na počátku oprav jsme byli bezradní a „neznali jsme a nevěděli“ – zda se k tak náročným stavebním pracím odvážit či nikoli. Oprava věže evangelického kostela nás zaměstnávala dva roky. Impulsem k ní byl žalostný stav dřevěné konstrukce věže, kterou v minulosti celoplošně napadl dřevokazný hmyz, zvláště tesařík, jenž zde pilně pracoval a „otesal“ trámy o třetinu síly, čímž výrazně ohrozil statiku věže. Věž byla podle názoru přizvaných odborníků v havarijním stavu a volala po včasné a kompletní opravě. Olešnice je ale sbor malý, čítá 300 členů podle kartotéky, z nichž se jich aktivně na životě sboru podílí jen asi 50, a tak jsme dlouho zvažovali, zda oprava, jejíž náklady se odhadovaly na 1.742.066,- Kč není soustem nad naše síly. Nicméně rozhodli jsme se vzít vážně slova Kazatele: „Lepší je zakončení věci než její počátek“ a s nadějí, že se nám tento náročný úkol podaří, jsme se pustili do příprav opravy.

Zpětně lze již jen říci, že naděje a víra dokáže nést přes úskalí a že jsme měli šťastný rok s příhodnou konstelací a dobrou vůlí na všech dotázaných úřadech, neboť se nám postupně podařilo shromáždit nejen peníze na opravu střechy, ale také na opravu fasády a oken věže, na nátěry okenic a dveří a na obnovu elektroinstalace ve věži. Celkové náklady se nakonec vyšplhaly na neuvěřitelných 2.540.000,- Kč a co je ještě více k nevíře, je skutečnost, že se nám podařilo potřebné finance získat.

Jak celé dílo zhodnotit? Slovy dnešní doby je to: zdařilá akce. Povedený obchod. Zúročené snahy. Vrácená investice. Ale pro nás je to především malý zázrak. Zázrak dobré vůle, solidarity, pomoci, naděje. Zázrak komunikace a spolupráce. Zázrak víry, která dává vnitřní sílu a odvahu žít život s rizikem a navzdory nejistým zítřkům s nadějí – právě v ty dobré konce.

Dobrou vůli a spolupráci nám při opravě věže prokázali mnozí. Nejprve město Olešnice, jeho starosta Zdeněk Peša a městské zastupitelstvo, když uhradilo vyhotovení Projektové dokumentace (37.000,-Kč) a na opravu uvolnilo 150.000,- Kč z obecních prostředků. Druhým krokem k cíli byla pomoc Jeronýmovy Jednoty ČCE, která nám poskytla část státního příspěvku na církevní opravy (500.000,- Kč), přislíbila nám výnos sbírky Gustav Adolfs Werku v roce 2009 (340.000,- Kč) a poskytla nám bezúročnou půjčku (400.000,-Kč), kterou jsme téměř obratem splatili… Protože je náš kostel od roku 1998 kulturní památkou, obdrželi jsme také dotace od Jihomoravského kraje, které přišly ze tří různých odborů a dohromady činily 600.000,- Kč (odbor kultury a památkové péče 200.000, Kč; dotace z odboru kanceláře hejtmana JMK 250.000, Kč; mimořádná dotace JMK 150.000,- Kč). Opravu střechy podpořilo rovněž Ministerstvo kultury ČR darem 300.000,- Kč ze střešního havarijního programu. Zbytek financí tvořily dary: od členů olešnického sboru, od spřízněných duší ze sborů okolních, od bratří a sester z Římskokatolické farnosti v Olešnici, což byl krásný projev ekumenického setkávání v praxi. Část prostředků jsme získali prodejem staré mědi (75.000,- Kč) a dvakrát doplnil naši pokladnu HEKS, a sice: doplňkovou sbírkou ve výši 100.485,- Kč a darem na moření dluhu ve výši: 123.000,- Kč. K vánocům jsme na moření dluhu dostali také dar od obce.

Věž kostela se nám při opravě měnila před očima jako roční období. Obestavěná lešením připomínala futuristickou stavbu budoucnosti. Bez střechy se stávala velkým trychtýřem, který v loňském suchém létě naštěstí neměl tolik možností nabírat proudy vody. Dřevěná konstrukce nové věže pak vypadala jako obří pavouk a pokrytá pláty měděného plechu svítila na slunci do dálky jako maják. Nakonec na špici věže zazářila zlatá hvězda, symbol Kristova světla mezi námi. Oprava věží kostelů s sebou nezřídka přináší také tajemství. V podobě poselství předků, které bývá ukryto v makovicích věží. I my jsme se, díky výměně střechy, mohli takovéhoto tajemství dotknout. V původní věži byly uloženy přes sto let staré listiny, ve kterých je úhledným rukopisem prvních farářů a kurátorů sepsaná historie olešnického sboru. Zpráva o putování Řehoře Jakubce k císařovi pánu, které urychlilo vydání Tolerančního patentu. Výčet nepříznivých okolností, které dlouhých 87 let znemožňovaly vznik samostatného sboru a postavení kostela v Olešnici. A nakonec i popis slavného položení základního kamene v roce 1860 a slavnostního dokončení stavby kostela 13. září 1868. Listiny s poselstvím předků pocházejí z roku 1868, kdy byl kostel postaven – tehdy měl břidlicovou střechu s pozlacenou hvězdou na vrcholu; a z roku 1922, kdy byla břidlicová střecha nahrazena střechou měděnou.

Děj opravy našeho kostela je tedy ohraničen poselstvím. Na chvíli se zastavil a protnul čas. Minulost vydala svědectví. Přítomnost poslala vzkaz do budoucnosti. Jako by střecha kostela byla vysílačem na věčnost. Stojí a odkazuje, připomíná a propojuje… zatímco my odcházíme. Budovy nás přečkají. Přečká nás však i to, co budujeme – společenství, duchovní dědictví, svědectví víry? … S pomocí Boží – smíme doufat – že ano. Vždyť víra je jako nadčasová štafeta, kterou si z generace na generaci předáváme. Propojuje časy jako lano, kterého se všichni: naši otcové; my; ti, co přijdou po nás, držíme. A je zakotvena v Bohu, který jediný dává našim budovám i našemu budování smysl a budoucnost. Nezbývá než si přát, aby byl Bůh v našem kostele přítomen a proměňoval tuto stavbu v duchovní útočiště a místo setkání.

Tento text byl původně napsán pro časopis Českobratrské Horácko


Milí přátelé,
obracíme se na vás s prosbou o podporu. Jihomoravský kraj poprvé vyhlásil Soutěž o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje, aby tak motivoval obce k péči o památky a k jejich opravám. Olešnici do soutěže přihlásil pan starosta a odborná komise nás vybrala mezi 15 nejlepších projektů. Nyní probíhá – do 15. února – veřejné hlasování na internetu o první tři místa, která jsou finančně oceněna. Pokud jste ochotni Olešnici v hlasování podpořit a dát nám hlas, budeme velice vděční. Případná finanční odměna (150, 100 nebo 50 tis. Kč) by nám pomohla dokončit opravy, které nám do budoucnosti (i přes velké úspěchy v letošním roce) stále zůstávají. Jedná se zejména o opravu soklu kostela a varhan.


K hlasování se dostanete »zde«. Pak už stačí jen kliknout na odkaz.
Z každého počítače (IP adresy) lze odeslat pouze jeden hlas.


Budeme vám vděční, když nás v hlasování podpoříte a když nás doporučíte svým přátelům a známým.


Za olešnické zdraví a děkuje Olina Smrčková, farářka  • 45 komentářů
  • Původní autor: FS ČCE v Olešnici
  • poslední změna: 27.02.2008 16.16