Archív článků

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  Nejstarší

Hledáme pracovníka do nízkoprahového centra

Středisko křesťanské pomoci - KC Maják, Ječná 545/19, Praha 2 hledá pracovníka do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Provoz centra je pouze v odpoledních a večerních hodinách. Další informace poskytne ředitelka Ing. Jitka Čuhelová. [celý článek »]

 • bez komentáře
 • Původní autor: Marie Procházková
 • 12.9.2007
 • rubrika: Nabídka práce

Pracovnice sociálních služeb

Hledáme pracovnice na pozice pečovatelek v Domově Betlém pro lidi s těžkým tělesným postižením. Pomoc a podpora lidem s postižením je poskytována v rámci ekumenické křesťanské komunity, je však individuální tzn. vycházející z potřeb a dovedností každého klienta. [celý článek »]

 • bez komentáře
 • Původní autor: Tomáš Vostřák
 • 23.8.2007
 • rubrika: Nabídka práce

Domažlice hledají faráře

Sbor ČCE v Domažlicích hledá faráře na plný úvazek. Schopnost týmové práce, bližší vztah k činnosti s dětmi. Nástup možný od září 2007, nebo dle domluvy. Bydlení zajištěno v nově postaveném sborovém domě. Informace: sestra kurátorka Milena Wolfová, tel. 606 459 514, nebo e-mail: milenawolfova@seznam.cz

Tajní evangelíci

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze srdečně zve k symposiu Praxis pietatis haereticorum. Vnitřní život českých kacířů a jeho vnější projevy dvacet let před Tolerančním patentem a v prvním desetiletí existence tolerančních církví. Symposium se uskuteční 7. a 8. prosince 2007 v Praze v budově ETF UK v Černé ulici. [celý článek »]

 • bez komentáře
 • Autor: Uživatel Evangnetu Ondřej Macek
 • 7.7.2007
 • rubrika: Oznámení

Kauza Babice - omluva se nekoná

Nejvyšší soud v Brně jako další soudní instance definitivně rozhodl o tom, že se nemusím omlouvat bývalému vedoucímu krajskému tajemníkovi KV KSČ v Jihlavě Miroslavu Holzbauerovi za vyslovení podezření, že se podílel na přípravě střelby v Babicích na Moravskobudějovicku, při které 2. července 1951 zahynuli 3 funkcionáři místního výboru KSČ. [celý článek »]

90. výročí ČCE

Informační a propagační komise hledá pro kalendář na rok 2008 zajímavé archivní fotografie z minulých devadesáti let Českobratrské církve evangelické. [celý článek »]

 • bez komentáře
 • Původní autor: Mahulena Čejková
 • 1.7.2007
 • rubrika: Oznámení

Dům křesťanské pomoci v Litoměřících nabízí práci

Dům křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích nabízí dvě pracovní místa. Hledá vedoucího volnočasového centra a pracovníka nízkoprahového klubu. Aktivní křesťanský život a předchozí zkušenosti jsou výhodou. [celý článek »]

 • bez komentáře
 • Původní autor: Bethel
 • 19.6.2007
 • rubrika: Nabídka práce

Hledáme studentského faráře

Synodní rada ČCE a Evangelická teologická fakulta UK hledají vhodného kandidáta pro práci studentského faráře na ETF UK. Písemné přihlášky adresujte personálnímu oddělení ÚCK ČCE, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1. [celý článek »]

Hledá se kazatel/ka

Farní sbor ČCE ve Svitavách bude od 1. 9. 2007 uprázdněn a hledá nového kazatele (kazatelku). Bližší informace podá kurátor JUDr. Petr Carda, tel. 603 505 378, e-mail: pcarda@iol.cz


Nejnovější  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  Nejstarší