Reakce na Prohlášení Synodní rady k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Kazatel ČCE Jan Kupka <>
(15.3.2020, rubrika: Co hýbe s ČCE)


Synodní rada ve svém prohlášení z 12.3.2020 doporučuje všem staršovstvům “zrušení všech pravidelných nedělních bohoslužeb i svolaných sborových shromáždění.” Chápal bych zrušení nebo odložení sborových shromáždění – jedná se spíše o procedurální a pro život křesťana vlastně zbytná setkání. Ale bohoslužby? Ukazuje je, že současná situace (popravě v dějinách nijak mimořádná) je prubířským kamenem naší víry a našeho vztahu k Bohu i k církvi.

Bohoslužby a svátosti jsou páteří života církve (viz Řád sborového života ČCE: Sbor žije ve svých shromážděních, ale také mimo ně. Středem, východiskem i místem návratu sborového života je nedělní bohoslužba; z ní a kolem ní se pak rozbíhá a k ní se vrací další život pospolitý i individuální…. Sbor se shromažďuje k bohoslužbám, v nichž je zvěstováno slovo Boží a jsou vysluhovány Kristovy svátosti. Slovem Božím je církev utvářena, obnovována i souzena, svátosti viditelně a hmatatelně vyjadřují, co církev ve víře od Krista přijímá.”)

Pokud z jakéholi důvodu rezignujeme na toto základní poslání církve, znevěrohodňujeme to, co každou neděli kážeme: svátosti jsou lékem nesmrtelnosti a jsou účinné a platné, stejně tak jako společná modlitba církve a kázání Slova Božího. Jako v době totality měli mnozí faráři odvahu kázat a sloužit sloužby Boží i přes zákazy úřadů, měli bychom i v současné době mít odvahu hledat taková řešení, která každonedělní bohoslužby zachovají. Kdy jindy než právě v době krize by se křesťané měli scházet ke společné modlitbě?

Pokud nebude zjevné, že moci modlitby a svátostí sami věříme, neuvěří jim nikdo jiný!

Jan Kupka

   • 59 komentářů
  • Autor: Kazatel ČCE Jan Kupka
  • poslední změna: 01.01.1970 01.00