5. konference o nemocničním kaplanství

Kazatel ČCE Michal Šourek <>
(10.6.2016, rubrika: Aktuality)


Asociace nemocničních kaplanů zve na 5. konferenci o nemocničním kaplanství. Téma: Role nemocničního kaplana a psychosomatická medicína. Datum a místo konání: 16. června 2016, Praha, Staroměstská radnice.

Asociace nemocničních kaplanů zve na 5. konferenci o nemocničním kaplanství.

Téma konference: Role nemocničního kaplana a psychosomatická medicína.

Datum a místo konání: 16. června 2016, Praha, Staroměstská radnice, Brožíkův sál.

Program konference:

10.00 – 10.20 Úvod konference, pozdrav hostů

10.20 – 10.50 Člověk, bio – psycho – sociální a spirituální jednota (doc. ThDr. MUDr. Max Kašparů,  Ph.D.)

10.50 – 11.20 Komplexní medicína a současné české zdravotnictví (doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ředitel FN Olomouc)

11.20 – 11.50 Vliv spirituality na zdraví člověka (ThDr. Miriam Prášilová, Ph.D., Vítězslav Vurst, B.Th)

11.50 – 12.15 Diskuse

12.15 – 13.00 Polední pohoštění

13.00 – 14.30 Odpolední blok a panelová diskuse:

• Je nemocniční kaplan v českém zdravotnictví žádaný? (prof. MUDr. Ing. Petr Fiala CSc., Asociace Českých a slovenských nemocnic)

• Kdo je odpovědný za úroveň nemocničních kaplanů?

• Informace ze setkání Evropské sítě nemocničních kaplanů (ThDr. Miriam Prášilová, Ph.D., P. ThLic. Marek Drábek O. Praem)

• Nový kurz pro nemocniční kaplany na ETF (mjr. Mgr. Jan Blažek)

14.30 – 14.45 Závěr konference

Registrace: http://goo.gl/forms/mxBmMVKjxx

Konferenční poplatek 300,- Kč, (členové ANK 150.-Kč)

Více informací průběžně na webových stránkách Asociace nemocničních kaplanů: www.nemocnicnikaplan.czPříloha [1]: <KONFERENCE ANK_2016_pozvánka_2.pdf> (271.5 KB)