Kaplani ve službách nemocnic budou mít svou Asociaci

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Vítězslav Vurst.
(19.10.2011, rubrika: Aktuality)


[aktualizováno] Již delší dobu se v řadě českých nemocnic mohou pacienti i jejich rodinní příslušníci setkat s nemocničními kaplany. Jejich působení vychází většinou z individuální potřeby vedení jednotlivých nemocnic. V sobotu 22. října 2011 bude slavnostně ustavena Asociace nemocničních kaplanů (ANK).

Nová asociace tak rozšíří řady spřátelených kaplanských organizací, které působí v oblasti vojenské a vězeňské služby, stejně jako ve složkách policie ČR. Cílem ANK je podpořit vzdělání, osvětu a především zabezpečit kvalitní profesionální duchovní a pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál.

Slavnostní ustavení ANK se uskuteční ve 14 hodin v kapli Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 – Krči. Bohoslužba s požehnáním kaplanské službě v nemocnicích navazuje na Studijní den Ekumenické rady církví (ERC) k duchovní službě ve zdravotnictví, který se koná rovněž 22. října v prostorách Neurologické kliniky krčské nemocnice.

"Vznik Asociace reaguje na situaci, kdy přibývá iniciativ ze strany nemocnic nebo církví zřídit v konkrétním zařízení nemocniční kaplanskou službu. Kaplani pak často vstupují do průkopnické a osamělé služby. Asociace jim nabízí odbornou pomoc a lidskou podporu," říká Mgr. Pavel Pokorný, referent Komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních Ekumenické rady církví v ČR a člen zakládajícího výboru ANK.

Občanské sdružení ANK působí na celém území České republiky, jeho členové jsou svými církvemi pověřeni k duchovní službě ve zdravotnickém zařízení. Nemocniční kaplani poskytnou duchovní, pastorační a náboženskou péči pacientům, jejich blízkým i jejich pečovatelům, zaměstnancům a dobrovolníkům v nemocnicích, v hospicích a jiných zdravotnických a sociálních zařízeních. Tuto péči poskytují kaplani všem, kdo o ni požádají, vždy s respektem k jejich přesvědčení. Tedy i těm, kdo jsou bez náboženského vyznání.

Předsedou ANK byl zvolen Vítězslav Vurst, nemocniční kaplan VFN Motol. "Mnoho lidí si pod pojmem ᾽duchovní péče᾿ představuje pouze náboženské úkony, jež jsou určeny lidem hlásícím se k nějakým církvím. Duchovní (spirituální) potřeby jsou ale mnohem širší a máme je naprosto všichni. Rozdíl je pouze v tom, jak moc si je uvědomujeme. Jedno z poslání ANK je podpora vzdělávání a přípravy duchovních pro tuto práci. Podpora těch, kteří ji dělají, a šíření osvěty jak ve zdravotnictví, tak v celé společnosti," říká Vítězslav Vurst.

Studijního dne ERC i slavnostního ustavení ANK se kromě zástupců náboženských společenství, církví, nemocnic či duchovních z řad vězeňských, vojenských a policejních složek zúčastní také Joel Ruml, předseda ERC a Dana Kalnina-Zakis zakladatelka a předsedkyně Latvia Association of Professional Health Care Chaplaincy.

Patronát nad ustavující se ANK převzal herec Jan Potměšil. Sám k tomu říká: "Po autonehodě v prosinci 1989 jsem se dotkl pomyslné hranice života a smrti a jsem velmi vděčný za to, že jsem dostal šanci tady zůstat. V době pobytu v nemocnici se ale neléčí jen tělo, ale může se posílit i duch. Je to příležitost k pochopení souvislostí a duchovního rozměru života. Proto podpora otevřeného, zralého a citlivého průvodce, nemocničního kaplana, je nezbytná a zásadně důležitá. A to je důvod, proč jsem rád převzal patronát nad Asociací nemocničních kaplanů."


Kontakt
Vítězslav Vurst
ank@centrum.cz
tel.: +420 608 769 002