Modlitba za domov - 3. ekumenické shromáždění na Řípu

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Ekumenické oddělení ÚCK.
(6.10.2009, rubrika: Oznámení)


Ekumenická rada církví organizuje letos již třetí ročník ekumenického shromáždění Modlitba za domov. Uskuteční se tradičně 28. října na Řípu a v jeho okolí.

V letošním roce je hlavním tématem Modlitby za domov "Být solí země". Jak uvádí scénáristka Petra Kaluschová, bude věnována lidem, pro něž domov nezačíná a nekončí za prahem vlastního obydlí. V pořadu budou otevřeny otázky vlastní odpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme, otázky významu duchovního života, duchovního vedení a podpory. Také proto začínáme novou spolupráci s Místními akčními skupinami, což jsou organizace fungující v regionech, jejichž členové se aktivně starají o rozvoj v dané oblasti. V rámci péče o prostředí, které je jejich domovem, se často starají například i o církevní památky. Proto bývají členy těchto skupin také křesťané z různých církví. Právě v Modlitbě za domov se mohou církve s těmito skupinami spojit a zároveň iniciovat budoucí spolupráci.

Po organizační stránce dojde k několika změnám. Letos se přesune konání dopoledního programu z parkoviště pod Řípem do areálu Diakonie ČCE v Krabčicích (Domov odpočinku ve stáří), kde se budou na stáncích prezentovat různé církevní a ekumenické organizace, na menším pódiu vystoupí hudební skupiny a divadlo, připravujeme také dětský program. Odtud budou poutníci odcházet na Říp, kam povede asi tříkilometrová stezka s několika zastaveními. V rotundě sv. Jiří proběhne pásmo čtení z Písma a před ní bude opět instalován řípský kříž, na nějž poutnící zavěsí své modlitby a přímluvy. Samotná Modlitba za domov, opět živě přenášená Českou televizí, se přesune do evangelického kostela v Krabčících.

Podrobnější informace k programu se budou objevovat na stránkách www.modlitbazadomov.cz.

Příloha [1]: Pozvánka <rip_pohled_2009.pdf> (765.8 KB)
Příloha [2]: Pozvánka <rip_pohled_2009.pdf> (765.8 KB)