Bohoslužba vzpomene těžké dopravní nehody na Lounsku

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Karel Šimr.
(11.8.2008, rubrika: Oznámení)


(Louny, Postoloprty) Půl roku po smrti osmi mužů u Panenského Týnce připomene ekumenická bohoslužba i další vážné nehody, které se v letošním roce staly na Lounsku.

Ve středu 13. srpna 2008 od 18 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie na postoloprtském náměstí uskuteční ekumenická bohoslužba věnovaná Těm, kteří zůstali - lidem a obcím, zasaženým těžkými dopravními nehodami uplynulého půlroku na Lounsku. Netradiční bohoslužbu hudebně doprovodí plzeňský sbor Touch of Gospel.

Pořadatelé chtějí bohoslužbou vyjádřit občanskou sounáležitost s lidmi přímo zasaženými vážnými nehodami, poděkovat těm, kdo v těžké situaci pomáhají, podpořit odvahu čelit neštěstím společně, vzpomenout obětí. Vycházejí ze zkušenosti, že těmito událostmi jsme zasaženi všichni.

Na silnicích Lounska zahynuly letos při a po dopravních nehodách už dvě desítky lidí. Přes 140 osob utrpělo zranění. „Každý si můžeme představit okruh lidí, kteří by za námi přišli do nemocnice nebo kteří by nám šli na pohřeb. Ti všichni – a mnozí další - se cítí být událostí přímo zasažení, případně s dopady události soucítí,“ upozorňuje psycholožka Bohumila Baštecká.

Po skončení obřadu v 19 hodin naváže v zasedací síni Kulturního zařízení města Postoloprty vedle kostela setkání s rozpravou nazvanou Odvaha se držet. V úvodu rozpravy zazní několik pohledů (např. hasiče, sociálního pracovníka nebo duchovního) na to, jak lidé mohou při a po dopravní nehodě pomoci druhým. Cílem je podpořit odhodlanost lidí pomáhat druhým při nehodách, které nás provázejí denně.

Bohoslužbu pořádají duchovní místních křesťanských církví ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem – mezioborovým uskupením, které se zabývá pomocí lidem a obcím po neštěstích.

Novináři jsou zváni na bohoslužbu i následnou rozpravu. V průběhu je možné natáčet i pořizovat fotografickou dokumentaci. Pořadatelé pouze žádají novináře, aby během bohoslužby nevstupovali do presbytáře kostela – prostoru pro sloužící duchovní.


Karel Šimr, koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu
mobil: 739 244 774
e-mail: koordinator@pit-cr.infoPříloha [1]: Tiskova zprava k tisku <tz_postoloprty_2008-08-11.pdf> (87.1 KB)
Příloha [2]: Plakatek <tem_kteri_zustali.jpg> (229.3 KB)