Ekumenická bohoslužba uctí památku obětí z havlíčkobrodské nemocnice

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Karel Šimr.
(15.11.2007, rubrika: Oznámení)


(Havlíčkův Brod) Rok a den poté, kdy byla zveřejněna podezření na vraždy v havlíčkobrodské nemocnici, připravuje Psychosociální intervenční tým ve spolupráci se zástupci místních křesťanských církví a Nemocnicí Havlíčkův Brod ekumenickou bohoslužbu s následnou rozpravou.

Bohoslužba Na paměť a památku se koná v úterý 4. prosince 2007 od 18 hodin v Husově domě Církve československé husitské v Havlíčkově Brodě (Dobrovského ul.). Po jejím skončení naváže v přilehlém sále přednáška psycholožky Bohumily Baštecké Výroční reakce lidí zasažených neštěstím s následnou besedou a možností individuálních rozhovorů.

Pořadatelé chtějí touto iniciativou především uctít památku obětí. Těmi jsou nejen zavraždění pacienti a jejich rodiny a blízcí, ale také zdravotníci, nesoucí tíhu události a vyšetřování, a mnoho dalších znejistělých nemocných i zdravých. Rok a den poté, co se veřejnost dozvěděla o útoku zla uvnitř havlíčkobrodské nemocnice, chtějí pořadatelé připomenout, že neštěstí a riziko provázejí naši existenci denně. Díky lidem kolem nás se přesto můžeme převážně cítit bezpečně a pociťovat odvahu a naději. Neposledním cílem ekumenické bohoslužby je poděkování za čestnost a slušnost, s níž se pracovníci ARO havlíčkobrodské nemocnice se zlými činy na jejich oddělení vyrovnávali a vyrovnávají, a za to, že se dále starají se o pacienty s neměnným úsilím a nasazením. „I tam, kde čas hojí rány, se první výročí události obvykle připomíná návratem bolesti. V Havlíčkově Brodě se část rány nehojí. Vyšetřování zločinu pokračuje, přetrvává nejistota, událost není uzavřena,“ připomíná Bohumila Baštecká.

Akce navazuje na ekumenickou bohoslužbu Za smíření a obnovu důvěry a následnou veřejnou debatu, které se konaly 4. ledna 2007 – měsíc a den po zveřejnění jmen lidí, kteří v nemocnici pravděpodobně zemřeli násilnou smrtí. Při rozpravě se účastníci mj. zamýšleli nad otázkou, jak se z události poučit. "Myslím, že touto akcí se vzduch v našem městě výrazně pročistil," hodnotil tehdy dosah události místní evangelický farář David Šorm. Pozitivní ohlasy zazněly také z vedení nemocnice a města.

Psychosociální intervenční tým je mezioborovým a mezidenominačním uskupením lidí, kteří se zabývají pomocí lidem a obcím po neštěstích. V rámci své činnosti pořádá ekumenické bohoslužby jako jednu z možností k setkání s veřejností. Usiluje přitom o to, aby rituál bohoslužby mohli sdílet i lidé nenáboženští nebo jiných náboženských vyznání. Vychází z poznání, že rituály jsou důležitým prvkem pro smíření společenství: posilují v přiznané bezmoci, poskytují strukturu v situaci narušeného řádu a umožňují pojmenovávat a sdílet prožité.

Karel Šimr – PIT, tiskový mluvčí akce: 731 433 011

Další kontakty:
Jaroslav Kolafa – PIT, koordinátor akce: 603 554 785
Bohumila Baštecká – odborná garantka PIT: 776 027 468
David Šorm – farář ČCE v Havlíčkově Brodě, člen přípravného výboru: 739 244 611

Informace na internetu: http://pit-cr.info