Nápověda: Elektronická pošta na Evangnetu:

Evangnet nabízí sborům, jednotlivcům i organizacím spjatým s ČCE schránku elektronické pošty. Každý sbor nebo organizace po registraci získavají emailovou adresu v jednotném formátu:
nazevsboru@evangnet.cz    (např.: beroun@evangnet.cz)
nazevorganizace@evangnet.cz    (např.: mlyn@evangnet.cz)
Elektronická adresa pro osoby reprezentující registrované sbory a organizace má tvar:
jmeno.prijmeni@evangnet.cz
Členům klubu Evangnetu nabízíme možnost osobní emailové adresy.

Přesměrování

Evangnet nabízí flexibilní nastavení přesměrování pošty. Email ve tvaru , či je pak možné přesměrovat na libovolný počet jiných emailových adres (např. v případě sboru na soukromý email kazatele a kurátora, či v případě soukromých emailů na schránku u jiného poskytovatele), vždy s volbou ponechávat či neponechávat kopii ve schránce na Evangnetu. Přesměrování lze nastavit po přihlášení na adrese http://email.evangnet.cz (menu Nastavení - Filtry).
Aktuálně (od r.2022) se nicméně stále častěji setkáváme s problémy přesměrovaných e-mailů do e-mailů v jiných doménách (zvláště @gmail.com a domény ve správě Microsoft, někdy též tiscali.cz, seznam.cz a jiné) Z toho důvodu je výrazně vhodnější přijímat poštu přímo ze schránky na Evangnetu pomocí zvoleného protokolu nebo přistupovat online přes webové rozhraní https://email.evangnet.cz Gmail a Seznam umožňují stahovat poštu přímo ze schránky na Evangnetu. Více v nápovědě níže - nastavení e-malového klienta.

Podrobnější nápověda: