Nápověda: Zásady evangnetické Wiki encyklopedie

WiKi by měla obsahovat encyklopedickým způsobem uspořádané základní informace o Bohu, o víře, křesťanství, a to specificky protestantismu a ČCE (struktura, teologická orientace a názorové proudy i např. praktické otázky liturgiky apod.).

vnitřní ekuména

Informace v teto WiKi by měly byt psány z perspektivy ČCE; a to v rámci vniřtní ekumény mezi jednotlivými názorovými a teologickými proudy. V mezích této vnitřní ekumény by měly příspěvky vyjadřovat nezaujatý pohled; neni přípustné, aby jeden názorový proud (zvlášťě minoritni) převálcoval ostatní.

specifičnost

WiKi Evangnetu není míněna jako náhrada obecných informačních zdrojů; příspěvky, ktere nejsou typícké pro ČCE, nebo nejsou psány ze specificky evangelické perspektivy by měl pisatel umístit raději jinde (např. na otevřené Wikipedii) a z Evangnetu na ní dát pouze odkaz (např. pomocí ?interwiki?).

Nápověda (sekce)

Zásady evangnetické Wiki encyklopedie (článek)

Navigace