Portál www.evangnet.cz

Cílem portálu www.evangnet.cz je:
  • shromažďovat a snadno dostupným způsobem zpřístupnit informace užitečné pro sbory, staršovstva, kazatele i ostatní členy ČCE, stejně jako pro širší ekumenickou a necírkevní veřejnost.
  • umožnit členům církve spolu takovéto informace spoulu sdílet, vyměňovat si názory a zkušenosti. Portál www.evangnet.cz chce takovéto komunikaci a sdílení poskytovat potřebný prostor a technickou infrastrukturu.

Konkrétně poskytuje portál Evangnetu tyto služby:

O Evangnetu (sekce)

Portál www.evangnet.cz (článek)