Služby Evangnetu

Občanské sdružení Evangnet poskytuje zdarma sborům ČCE a dalším církevním a spřízněným subjektům hostingové služby a to především:

Kromě toho provozuje vlastní webové služby na portálu www.evangnet.cz.

O Evangnetu (sekce)

Služby Evangnetu (článek)