FAQ: Email na Evangnetu

Otázky a odpovědi > Email na Evangnetu

Po kliknutí na Email v levém sloupci a snaze o přihlášení se nemohu dostat do své schránky.

  1. ujistěte se, že jako uživatelské jméno používáte celou emailovou adresu včetně domény (např. ).
  2. ujistěte se, že správně zadáváte heslo, zda nemáte zapnutý CapsLock či NumLock. Při zadávání hesla záleží na velikosti znaků.

Nevím (zapomněl jsem) heslo ke svému účtu.

Pokud jste zapomněli nebo nevíte přístupové heslo a využíváte přesměrování na adresu, ke které máte přístup, klikněte zde a vyplňte email, ke kterému heslo potřebujete. Obdržíte link na nastavení nového hesla k Vašemu účtu na Evangnetu. Pokud poštu nemáte přesměrovánu a k emailům nemáte přístup, kontaktujte .

Je možno dopisy přicházející na jednu adresu automaticky přeposílat na jinou adresu?

Ano. Nicméně se ukazuje, že některé servery přesměrované e-maily nepřijímají. Přesměrování v rámci evangnet.cz funguje spolehlivě. Pokud nastavíte přesměrování mimo doménu evangnet.cz, doručení nejsme schopni zaručit. Doporučujeme přistupovat do schránky přímo.
Nastavení přesměrování si může sám upravit kterýkoli řádně zaregistrovaný uživatel, který se zaloguje svým uživatelským jménem a heslem.

Mohu změnit přesměrování emailové adresy?

Ano. Po přihlášení do schránky zvolte v levém sloupci Nastavení, následně v prostředním Filtry. Nastavte Filtry dle Vašich požadavků (při přesměrování na více emailových adres uvádějte každou na samostatný řádek), zvolte Uložit.
Upozornění: záleží na pořadí filtrů. Pokud využíváte více filtrů a chcete, aby byla pošta před přeposláním filtrována, pravidlo "Přeposlat" musí být na posledním místě.

Mohu přistupovat k poště pomocí internetového prohlížeč?

Ano. Klikněte na Email v levém sloupci, následně Webmail. Přímá adresa je: https://email.evangnet.cz

Mohu si nastavit filtrování pošty dle libovolných parametrů?

Ano. Po přihlášení do schránky zvolte v levém sloupci Nastavení, následně v prostředním Filtry. Zde využijte existující filtry nebo vytvořte nový. Pravidla můžete také dočasně deaktivovat.
Upozornění: záleží na pořadí filtrů. Pokud v některém filtru máte uvedenu akci "Zastavit pravidla" zpráva tímto pravidlem "nepropadne" a další filtry v pořadí na ni nebudou mít vliv.