Občanské sdružení Evangnet

Evangnet je nejen název internetového serveru, ale je to také občanské sdružení jehož cílem je přispívat k rozvoji užívání internetu v práci církví a prohlubovat obeznámenost s novými médii církvi obecně. V prvé řadě chceme vytvořit prostor pro rozvíjející se elektronickou komunikaci uvnitř Českobratrské církve evangelické, jak formou emailu tak i diskusních skupin, mailing listů a webový stránek. Přínosem bude i přehledná prezentace jednotlivých sborů ČCE navenek. V žádném případě se však Evangnet neuzavírá ostatním církvím a poskytuje prostor pro prezentaci organizací s církví souvisejících, jako např. křesťanská nakladatelství, církevní časopisy, odborná teologická media zájmová sdružení a organizace působící v sociální sféře. Evangnet poskytuje sborům a institucím s církví spolupracujícím zdarma elektronické poštovní služby, jejichž jednoduchý jednotný formát zjednoduší komunikaci v církvi i navenek. Služby pro komerčně činné organizace jsou nabízeny také, ale za předpokladu příspěvku na základní činnost sdružení.
Rádi bychom Vás pozvali k účasti na naší práci. Členem Evangnet o.s. se může stát kdokoli, kdo se přihlásí písemně, zaplatí členský roční přípěvek (200,- Kč pro jednotlivce, 500,- Kč pro právnické osoby, kolektivní členy) a jehož přihláška bude schválena výborem.

Dokumenty

Přihláška ve formátu RTF
Stanovy v pdf sdružení
Další dokumenty budou ke stažení v sekci O. S. Evangnet.

Kontakty

O Evangnetu (sekce)

Občanské sdružení Evangnet (článek)